Menu

Optimalizácia hlasového vyhľadávania pre začiatočníkov

Autor Jaroslav Vidim Jaroslav Vidim

Vyhľadávanie pomocou hlasu je dnes už pre mnohých z nás bežnou súčasťou každodenného života. S rastúcimi schopnosťami hlasových asistentov jeho význam ďalej porastie. Aké sú aktuálne trendy v tejto oblasti a mali by majitelia webov a e-shopov optimalizovať pre tento typ vyhľadávania už teraz?

Úvod do hlasového vyhľadávania:

 

1.1. Čo je hlasové vyhľadávanie:

Hlasové vyhľadávanie (Voice Search) je spôsob vyhľadávania informácií, pri ktorom zadávame hľadaný výraz pomocou hlasu a nie prostredníctvom vstupného zariadenia (klávesnica, touchpad, …). Z logiky veci je tak primárne určený pre mobilné zariadenia. Všeobecne sa predpokladá, že hlasové vyhľadávanie spoločne s vyhľadávaním vizuálnym v horizonte niekoľkých málo rokov z veľkej časti nahradí doterajšie ručné/písané vyhľadávanie (vyhľadávanie prostredníctvom písaných otázok).

 

1.2. Dôležitosť hlasového vyhľadávania:

Tempo rastu používania hlasového vyhľadávania (v USA) sa v posledných mesiacoch dramaticky zrýchlilo. Už v máji 2016 bolo na americkom Googlu celých 20 % všetkých vyhľadávaní vykonané pomocou hlasu. Predpokladá sa, že do roku 2020 by mal podiel hlasového a vizuálneho vyhľadávania narásť minimálne na 50 % (v USA).

Polovica všetkého vyhľadávania bude vykonaná prostredníctvom hlasových alebo vizuálnych asistentov! Už v roku 2020! To je viac ako 200 miliárd (billion) hlasových vyhľadávanie mesačne!

Hlasové vyhľadávanie bude teda v dohľadnej dobe pre hľadanie informácií na internete rovnako dôležité ako ručné vyhľadávanie.

Hlasové vyhledávání - Voice Search

Dáta z ČR alebo Slovenska nie sú bohužiaľ verejne dostupné. Vzhľadom na fakt, že žiadny z hlasových asistentov zatiaľ zmysluplne nepodporuje češtinu ani slovenčinu, dá sa predpokladať, že tempo rastu hlasového vyhľadávania u nás porastie násobne pomalšie ako v USA.

1.3. Najrozšírenejší hlasoví asistenti:

 • Siri (Apple) – jazykovo najschopnejší asistent hovoriaci 21 jazykmi lokalizovaných pre 36 krajín
 • Cortana (Microsoft) – ovláda 8 jazykov lokalizovaných pre 13 krajín
 • Google Voice Search (Google) – používa 4 svetové jazyky
 • Alexa (Amazon) – hovorí len po anglicky a nemecky
 • Viv (Samsung)

1.4. Lesk a bieda hlasového vyhľadávania:

Hlavné dôvody obľúbenosti hlasového vyhľadávania:

+ Prirodzenosť

+ Sloboda, tzn. možnosť vyhľadávať kedykoľvek a kdekoľvek

+ Prepojenie hlasových asistentov na služby tretích strán. Cez Amazon Alexu si pomocou hlasu už dnes objednáte jazdu cez Uber alebo pizzu z reťazca pizzerií ​​Domino ‚s. Tieto zariadenia sú čím ďalej tým múdrejšie a rýchlo integrujú transakčné služby ďalších tretích strán, ktorými sú napr. Pandora, OpenTable, Spotify, WhatsApp, Ticketmaster a pod.

Naopak medzi hlavné nevýhody hlasového vyhľadávania patria najmä:

Jazykové obmedzenia. Anglicky či nemecky hovoriacej populácii je hej. Pre priemerného Čecha alebo Slováka predstavuje nemožnosť vyhľadávať v rodnom jazyku dosť obmedzujúcu podmienku.

Zmena spôsobu kladenia hľadaného výrazu. Hlasové vyhľadávanie výrazne mení zažité spôsoby vyhľadávania informácií. Otázky majú inú štruktúru, dĺžku aj logiku (pozri nižšie). To môže pochopiteľne pôsobiť niektorým jedincom ťažkosti. Najmä tým starším.

Obmedzené schopnosti a vlastnosti súčasných hlasových asistentov. Žiadny z hlasových asistentov nie je aktuálne na takej technologickej úrovni, aby bol plnohodnotnou náhradou ručného vyhľadávania, nieto ešte živého človeka. Zariadenia síce pokročili za posledných pár rokov o obrovský kus dopredu, stále však s nimi nie je možné viesť dialóg. Takisto neudržia tému predchádzajúcej komunikácie. V prípade neúspešnej odpovede je tak nutné znovu a znovu zadávať celú spresnenú otázku. A to nikoho nebaví.

Hlasitosť. Na mnohých miestach si hromadné využívanie hlasových asistentov neviem predstaviť. A nemusí to byť hneď divadlo, kino, knižnica alebo cintorín, ale tiež električka, open space, koncertná sála, štadión a pod.

Jednorazové odpovede. Keď vám Google vypľuje odpoveď a niekto vás vyruší, nevadí. Neskôr sa k informácii jednoducho vrátite. Pri hlasovej odpovedi to často také jednoduché nie je. Spravidla budete musieť položiť otázku znova.

Obavy z Veľkého brata a prepojenie osobných dát používateľov. Všetko výstižne vystihuje nasledujúci podarený vtip.

 

Optimalizácia hlasového vyhľadávania:

S tým, ako sa vyhľadávanie stále viac presúva na mobilné zariadenia, pochopiteľne rastie počet vyhľadávaní pomocou hlasu. Preto je veľmi dôležité začať sa zaoberať optimalizáciou hlasového vyhľadávania a zahrnúť tento typ optimalizácie do marketingovej (a teda aj SEO) stratégie.

2.1. Koho sa optimalizácia pre hlasové vyhľadávanie týka:

Ako som naznačil vyššie, hlasoví asistenti sú dostupní v tejto chvíli iba v obmedzenom počte svetových jazykov, niektoré dokonca len v angličtine a nemčine. Možno si poviete, že slovenských webov by sa teda optimalizácia pre hlasové vyhľadávanie týkať nemala. Opak je však pravdou. Ak sa začnete touto témou zaoberať už teraz, môžete získať obrovskú konkurenčnú výhodu – pripraviť sa na dobu, kedy medzi podporované jazyky pribudne aj náš materinský jazyk, ale hlavne získať úplne nový pohľad na správanie a požiadavky svojich zákazníkov, ktorý vám do tejto chvíle zostával skrytý.

Čo sa týka zasiahnutí jednotlivých segmentov, ani tam nebude hlasové vyhľadávanie globálnym fenoménom, celkom iste sa nedotkne všetkých segmentov rovnako. Z podstaty veci je zrejmé, že niektoré oblasti budú zasiahnuté viac ako iné. Predpokladá sa, že najviac budú ovplyvnené:

 • Podniky a služby s lokálnou pôsobnosťou (reštaurácie, hotely, predajne, kaderníctvo, …)
 • E-commerce retaileri (Amazon, Walmart, Nordstrom, Williams-Sonoma, …)
 • Spravodajské servery (CNN, The Guardian, USA Today, …)
 • Informačné portály (Wikipedia, wikiHow, …)

2.2. Čo musíte pred optimalizáciou pre hlasové vyhľadávanie vedieť:

Hlasové vyhľadávanie najviac ovplyvní typy otázok, na ktoré očakávate jednoduché odpovede a nevyžadujú žiadny zložitý kontext. Rýchle, jednoznačné (jednoslovné) odpovede, príp. áno/nie. Pre zložitejšie odpovede budú ľudia stále používať „ručné“ vyhľadávanie, pretože očakávajú hlbšiu informáciu alebo potrebujú pochopiť kontext.

Vyhľadávacie otázky sa stanú viac transakčnými, pretože virtuálni (hlasoví) asistenti umožňujú rezervácie a konverzie pomocou hlasu. Preto sa musia majitelia webov zamyslieť, aký typ otázok ich návštevníci vyhľadávajú a prispôsobiť tomu marketingovú stratégiu. Musia nájsť a pochopiť rýchle otázky, ktoré môžu chcieť ľudia vedieť o ich podnikaní, pri skúmaní ich webu alebo pred návštevou pobočky.

Blíži sa tiež doba, kedy bude bežné používať hlasové vyhľadávanie na výber rôznych variantov produktov.

Hlasové vyhledávání eVisions

2.3. Ako začať s optimalizáciou pre hlasové vyhľadávanie:

V praxi to znamená, že bude potrebné zamerať obsahovú stratégiu viac na long-tailové frázy. Ľudia totiž pomocou hlasu vyhľadávajú inak ako ručne. Oveľa viac používajú viacslovné (upresňujúce) spojenie. Výrazne viac ako pri ručnom vyhľadávania tiež používajú hovorové či nespisovné výrazy.

Upravte preto textový obsah svojho webu tak, aby pokrýval odpovede na otázky, na ktoré sa zákazníci pýtajú pomocou hlasu. Ako ich nájdete?

Začnite brainstormingom – vytvorte si zoznam otázok, na ktoré sa môžu zákazníci opýtať. Ak by to pre vás znamenalo veľa práce, použite jeden z nasledujúcich nástrojov pre návrh otázok založených na dátach z používateľského vyhľadávania:

Následne zakomponujte optimalizáciu hlasového vyhľadávania do svojej marketingovej stratégie pomocou nasledujúcich krokov:

 1. Snažte sa čo najviac pochopiť zámery svojich návštevníkov/zákazníkov – tento bod sme si rozobrali vyššie.
 2. Používajte na webe značkovanie – pomocou systému značiek (Schema Markup) umožníte vyhľadávačom lepšie pochopiť obsah svojho webu. Jednoducho tak označíte odpovede, ktoré používatelia vyhľadávajú pomocou hlasového vyhľadávania. Systém funguje rovnako ako rich snippets. Prehľad použiteľných značiek nájdete napr. tu.
 3. Zamerajte sa na recenzie na Google Local Business – dôležitosť zákazníckych recenzií s príchodom hlasového vyhľadávania ešte vzrastie. Najmä pre podniky s lokálnou pôsobnosťou budú jedným z najdôležitejších kritérií radenia výsledkov. Pokúste sa preto prinútiť čo možno najvyšší počet spokojných zákazníkov na napísanie recenzie a zanechanie hodnotenia. Na tieto recenzie sa snažte vždy odpovedať.
 4. Majte vyplnené zápisy a informácie o svojej firme všade, kde to len pôjde – zaregistrujte sa do všetkých dôležitých firemných katalógov (Yelp, Bing, Apple Maps, u ČR potom Zomato, TripAdvisor). Časť zápisov bude potrebné vykonať ručne, možno však využiť aj služby pre hromadné zápisy, napr. Moz Local, Yext alebo ReachLocal.
 5. Buďte mobile-friendly – mobilná prívetivosť vášho webu je nevyhnutnou podmienkou optimalizácie hlasového vyhľadávania. Dá sa očakávať, že tento faktor bude mať priamy vplyv na poradie webov vo výsledkoch vyhľadávania.

 

Nie je to žiadna veda. Chce to len uvedomiť si dôležitosť trendu hlasového vyhľadávania a začať mu venovať dostatočnú pozornosť. Ak prevádzkujete web či e-shop v niektorom z hlavných svetových jazykov a doteraz ste sa optimalizáciou pre hlasové vyhľadávanie nezaoberali, mali by ste to veľmi rýchlo napraviť. V ostatných prípadoch odporúčam urobiť dôkladnú analýzu vyhľadávacích výrazov z vášho oboru pomocou uvedených nástrojov. Pomôže vám to lepšie porozumieť želaniam a požiadavkám potenciálnych zákazníkov. A o to nám všetkým v marketingu predsa ide.

Tak s chuťou do toho, pretože Voice Search is comming!

 

23.10.2017

Komentáře