Menu

Cieľové publikum

Cieľové publikum (v angličtine „target audience“) označuje v oblasti PPC reklamy skupinu ľudí, ktorých sa inzerent usiluje reklamou osloviť. V prípade reklamy vo vyhľadávaní ide o ľudí zadávajúcich do vyhľadávača relevantné vyhľadávacie výrazy. Ďalšími spôsobmi je napríklad cielenie pomocou demografických údajov (vek, pohlavie, bydlisko), záujmov alebo remarketingu.