Menu

SEO a linkbuilding v Česku

Poskytujeme komplexné služby v oblasti SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) a linkbuildingu (získavanie spätných odkazov) na českom trhu.

Optimalizáciou pre vyhľadávače (skrátene SEO) sa rozumie taký súbor činností, ktoré majú pozitívny a dokázateľný vplyv na zvýšenie objemu relevantnej návštevnosti webu z prirodzených výsledkov vyhľadávania vyhľadávačov (Google, Seznam.cz, a pod.).

Linkbuilding stále patrí medzi najdôležitejšie faktory v SEO. Jeho význam a prínos sa každým rokom zvyšuje. Spätné odkazy odrážajú popularitu webu a zásadne ovplyvňujú výsledky v organickom vyhľadávaní. Cieľom linkbuildingu nie je iba získavať odkazy, ale zviditeľniť váš web, zvýšiť počet zmienok o vašom brande a vybudovať partnerstvo.

SEO i linkbuilding majú v každej krajine svoje špecifiká, ktoré je potrebné poznať a dokázať sa im prispôsobiť. Znalosť trhu, jeho veľkosti, cenového rozpätia alebo databáza kontaktov dokáže veľmi zefektívniť priebeh spolupráce a umožní vyhnúť sa prípadným omylom.

Prečo si pre SEO a linkbuilding na českom trhu zvoliť práve nás?

 • SEO vnímame ako súčasť marketingového mixu a prepojujeme ho s ostatnými marketingovými kanálmi
 • všetky úpravy vykonávame sami bez nutnosti zásahu klienta či tretej strany
 • máme bohaté skúsenosti so SEO a linkbuildingom na českom trhu
 • detailne poznáme český trh
 • vlastníme obsiahlu databázu partnerov a kontaktov
 • máme vlastný tím skúsených českých linkbuilderov
 • zameriavame sa na získavanie kvalitných spätných odkazov
 • linkbuilding pre nás neznamená iba spätné odkazy, ale riešime ho komplexne v rámci marketingovej stratégie

Ako postupujeme pri optimalizácii pre vyhľadávače?

Základ úspešnej optimalizácie pre vyhľadávače tvoria nasledujúce kroky:

Ako postupujeme pri budovaní spätných odkazov?

 • spoznanie klienta
 • analýza súčasného stavu odkazového profilu
 • analýza konkurencie
 • prieskum trhu a odkazových príležitostí
 • vytvorenie stratégie linkbuildingu a stanovenie linkbuildingových taktík
 • stanovenie cieľov
 • príprava a tvorba linkbuildingového kapitálu
 • realizácia linkbuildingového plánu a budovanie kontaktov
 • mesačný reporting a vyhodnotenie LB aktivít

Ako získavame odkazy?

Naším cieľom je získavať odkazy, ktoré sú:

 • prirodzené a relevantné
 • dlhodobé a priebežné
 • prinášajú dlhodobú návštevnosť i pozície vo vyhľadávačoch

Potrebujete získať kvalitné spätné odkazy a vytvoriť prirodzený odkazový profil? Neváhajte nás kontaktovať!

  Napiš nezávaznou poptávku