Menu

Vyhľadávač

Vyhľadávač je program, ktorý užívateľovi umožňuje zadať ľubovoľný vyhľadávaný výraz a nájsť informácie, ktoré zadanej požiadavke zodpovedajú. Za vyhľadávač sa považujú aj webové stránky, ktorých hlavnou funkciou je poskytovanie takejto vyhľadávacej služby. Vyhľadávače rozlišujeme podľa druhu vyhľadávaných dát ako textové, obrázkové alebo video vyhľadávače. K najpoužívanejším potom patrí fulltextový vyhľadávač.