Menu

Cielenie

Cielenie je vybranie určitej skupiny ľudí podľa špecifických parametrov, ktoré sa používa pri zostavovaní stratégie alebo kampaní. V online marketingu sa využíva niekoľko metód cielenia, napríklad cielenie podľa tém, geografické cielenie, cielenie na publikum, kontextové cielenie, cielenie na kľúčové slová, cielenie na zvolené umiestnenia, cielenie podľa záujmov, chovania atď. Metódy cielenia sa vyberajú podľa toho, akým spôsobom chcem danú skupinu zasiahnuť alebo osloviť. Cielenie je dôležitý faktor, pri ktorom sa stanoví na koho bude kampaň smerovať.