Menu

UX a obchodná účinnosť webu

Spracujeme komplexnú analýzu vášho webu z hľadiska užívateľskej prívetivosti, prístupnosti, použiteľnosti a obchodnej účinnosti. Nájdeme a popíšeme najzásadnejšie nedostatky, a navrhneme tiež najvhodnejšie riešenie. Nami vypracovaný audit odhalí všetky chyby, ktoré bránia príjemnému a logickému prechádzaniu webu jednak návštevníkovi, ako aj zadávateľovi reklamy. Preverí štruktúru a prehľadnosť webu, skontroluje orientáciu aj najčastejšie konverzné trasy. V neposlednej rade sa zaoberá tiež dôveryhodnosťou a presvedčivosťou.

Ako vám pomôžeme:

  • zanalyzujeme váš súčasný web z pohľadu UX a obchodnej účinnosti
  • zhodnotíme, či je váš web dostatočne prístupný vašej cieľovej skupine
  • zanalyzujeme návštevnosť vášho webu a ako sa na ňom chovajú vaši návštevníci
  • navrhneme vhodné riešenia a ideálny postup, ako web efektívne vylepšiť

    Napiš nezávaznou poptávku