Menu

Spätné odkazy (back links)

Spätný odkaz označuje vo webovom prostredí odkaz medzi dvoma cieľovými URL (webové stránky, obrázky, videá, súbory atď.). Odkazy rozdeľujeme na interné a externé. Interné odkazy sú spätné odkazy medzi dvomi stránkami v rámci jednej domény a externé odkazy smerujú z domény A na doménu B. Cieľom spätného odkazu je uľahčiť užívateľom prácu s textom a presmerovať ich na ďalší obsah. Spätné odkazy tiež patria k najdôležitejším hodnotiacim faktorom vyhľadávačov a zásadne ovplyvňujú výsledky vyhľadávania. Vyhľadávače považujú odkazy ako referenciu, ktorá odráža popularitu webu. Budovanie spätných odkazov (linkbuilding) patrí k významným a dlhodobým činnostiam v rámci optimalizácie pre vyhľadávače.