Menu

Hustota kľúčových slov

Hustota kľúčových slov je problém, ktorý trápi väčšinu SEO špecialistov a copywriterov už odnepamäti. Mnoho začiatočníkov v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače sa domnieva, že existuje presný pomer počtu kľúčových slov na určitú dĺžku textového reťazca. Ani náhodou! Jedná vec je istá – je nutné, aby sa kľúčové slovo v texte nachádzalo (jeden-dvakrát, záleží najmä na povahe textu). V prvom rade je dôležité, aby sa používateľovi text dobre čítal. Nepokúšajte sa nadužívať kľúčové slová, vo výsledkoch vyhľadávania vám to nepomôže, skôr budete penalizovaní. Omnoho jednoduchší je obrátený princíp – ak potrebujete zistiť hustotu kľúčových slov v už existujúcom texte. Je na to široký výber internetových nástrojov.