Menu

Mikroformáty

Mikroformáty sú elementy webovej stránky, ktoré pomáhajú zvýšiť jej nachádzateľnosť v internetových vyhľadávačoch. Ide o obsahové značky stránok, vďaka ktorým dokážu vyhľadávače lepšie vyhodnotiť, aký obsah sa vlastne na danej stránke nachádza. Mikroformáty sa do štruktúr webovej stránky implementujú podobne ako názvy tried CSS, vďaka čomu vzniká pomerne originálny a ľahko detekovateľný sémantický kód.