Menu

Vstupné stránky (Landing Pages)

Vstupné stránky (anglicky landing pages) sú stránky, cez ktoré vstupuje návštevník na váš web z vonkajších zdrojov, ako sú napríklad organické výsledky vyhľadávania, PPC reklama, bannerová reklama, spätný odkaz a iné. Na vstupnej stránke by mal zákazník nájsť, čo pri vstupe predpokladal. Vstupná stránka by teda mala byť tematicky relevantná k hľadanému výrazu, k zobrazenému banneru a pod. Vstupnú stránku pre SEO navrhujeme tak, aby svojim obsahom zodpovedala uvažovanému okruhu výrazov – kľúčových slov. Každý vyhľadávací výraz by mal teda v ideálnom prípade mať na vašom webe priradenú len jednu vstupnú stránku.