Menu

Google Trends

Google Trends je špecifickým vyhľadávacím nástrojom spoločnosti Google, ktorý umožňuje získať prehľad o hľadanosti jednotlivých kľúčových slov alebo fráz v priebehu vymedzenej časovej periódy. Horizontálna os Google Trends znázorňuje čas, vertikálna ukazuje hľadanosť. Údaje v nástroji Google Trends bývajú denne aktualizované, hoci sám Google upozorňuje, že sa v nich môžu vyskytovať menšie odchýlky. Najnovšie sú štatistiky Google Trends vylepšené natoľko, že je možné na hlavnej stránke sledovať zoznam najhorúcejších tém, ktoré sa v danej krajine alebo regióne práve vyhľadávajú.