Menu

Odkazový profil

Odkazový profil tvorí súhrn všetkých spätných odkazov webu a ich vlastností. Budovanie prirodzeného a kvalitného odkazového profilu je hlavnou náplňou práce linkbuildera. V rámci odkazového profilu sa posudzuje rozloženie odkazov, ich podoba (anchor text), rozmanitosť referenčných domén, pomery follow/nofollow odkazov a sitewide odkazov.