Menu

Propagácia na sociálnych sieťach

Pre zvyšovanie plnenia obchodných cieľov zo sociálnych sietí ponúkame tvorbu stratégií, propagáciu na YouTube a Facebooku, správu FB účtu a YouTube kanálu a školenie interných zamestnancov.

V čom vám môžeme pomôcť?

Pre našich klientov navrhujeme a realizujeme najvhodnejšie kroky v nasledujúcich oblastiach:

  • slabé stránky doterajšej prezentácie na FB a YouTube
  • ciele a metódy, ktorými sú dosahované
  • spôsob oslovenia cieľovej skupiny
  • aktivity, ktoré povedú k väčšiemu zviditeľneniu a zásahu
  • previazanosť sociálnych sietí s webom (sociálne pluginy, OG tagy,…)
  • možnosti a nástroje pre získanie nových fanúšikov/odberateľov
  • využitie sezónnosti pre dosiahnutie optimálneho výkonu (analýza Insights)
  • aplikácie a špeciálne záložky
  • FB Ads (v spolupráci s Petrou Větrovskou)
  • zvýšenie počtu konverzií a konverzného pomeru

Na akých sociálnych sieťach vás zviditeľníme

Najčastejšie pomáhame klientom k zviditeľneniu na nasledujúcich sociálnych sieťach:

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Slideshare
  • Pinterest

  Napiš nezávaznou poptávku