Menu

Propagácia na sociálnych sieťach

Pre zvyšovanie plnenia obchodných cieľov zo sociálnych sietí ponúkame tvorbu stratégií, propagáciu na YouTube a Facebooku, správu FB účtu a YouTube kanálu a školenie interných zamestnancov.

V čom vám môžeme pomôcť?

Pre našich klientov navrhujeme a realizujeme najvhodnejšie kroky v nasledujúcich oblastiach:

    • slabé stránky doterajšej prezentácie na FB a YouTube
    • ciele a metódy, ktorými sú dosahované
    • spôsob oslovenia cieľovej skupiny
    • aktivity, ktoré povedú k väčšiemu zviditeľneniu a zásahu
    • previazanosť sociálnych sietí s webom (sociálne pluginy, OG tagy,…)
    • možnosti a nástroje pre získanie nových fanúšikov/odberateľov
    • využitie sezónnosti pre dosiahnutie optimálneho výkonu (analýza Insights)
    • aplikácie a špeciálne záložky
    • FB Ads (v spolupráci s Petrou Větrovskou)
    • zvýšenie počtu konverzií a konverzného pomeru

Na akých sociálnych sieťach vás zviditeľníme

Najčastejšie pomáhame klientom k zviditeľneniu na nasledujúcich sociálnych sieťach:

    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube
    • LinkedIn
    • Slideshare
    • Pinterest

Napiš nezávaznou poptávku