Menu

White hat SEO

White hat SEO je spôsob optimalizácie, ktorý okrem optimalizácie pre vyhľadávače berie do úvahy aj prínos stránky pre návštevníka. White hat SEO v sebe zahŕňa techniky striedmeho pridávania kľúčových slov, budovanie spätných odkazov, linkbaiting či vylepšovanie existujúcich odkazov. Z dlhodobého hľadiska sa white hat SEO oplatí omnoho viac ako black hat SEO, ktoré je jeho pravým opakom.