Menu

Black hat SEO

Black hat SEO je spôsob optimalizácie, pri ktorom dochádza k využívaniu agresívnych SEO stratégii a techník. Tieto stratégie a techniky sa zameriavajú výhradne na optimalizáciu pre vyhľadávače, pričom úplne ignorujú prínos stránky pre používateľa. Príkladom techniky black hat SEO je zahltenie kľúčovými slovami, vkladanie nesúvisiacich kľúčových slov či neviditeľný text. Využívanie týchto techník často vedie len ku krátkodobému pozitívnemu efektu vo výsledkoch vyhľadávania, časom je ich prínos degradovaný. A to až do takej miery, kedy je web využívajúci tieto techniky vyhľadávačmi penalizovaný. Opakom je white hat SEO.