Menu

Skóre kvality

Skóre kvality v PPC systémoch predstavuje hodnotenie kvality inzerentových reklám z pohľadu prevádzkovateľa reklamného systému. Je vypočítané automaticky na základe relevancie reklamy, jej historického výkonu a mnohých iných parametrov. Udáva sa na stupnici 1-10, kde 10 je najlepšie. Vyššie skóre kvality prináša lepšie pozície inzerátov a nižšiu cenu za preklik. Zlepšiť sa dá predovšetkým kvalitnou optimalizáciou PPC kampaní a úpravou obsahu webu, na ktorý sú reklamy zacielené.