Menu

Wikipédia

Wikipédia je medzinárodná internetová encyklopédia, ktorej obsah môže upravovať ľubovoľný užívateľ. Zmyslom je sprístupniť na internete čo najväčšie množstvo znalostí v čo najviac jazykoch. Okrem pôvodnej anglickej verzie má Wikipédia už okolo sto aktívnych jazykových verzií. Z dôvodu udržania kvality a dôveryhodnosti podlieha každá úprava kontrole správcov, ktorí môžu škodlivú editáciu zmazať. Wikipédia patrí medzi najnavštevovanejšie webové servery na svete a je financovaná z dobrovoľných darov, sponzorských príspevkov a grantov. Neobsahuje žiadnu reklamu, ktorá by ohrozovala nezávislosť celého projektu. Spätný odkaz z Wikipédie môže byť veľmi prínosný pre odkazový profil vášho webu.