Menu

Indexované stránky

Indexované stránky označujú také webové stránky, ktoré obsahuje konkrétny vyhľadávač vo svojej databáze, inými slovami vo svojom indexe. Indexácia stránok prebieha tak, že robot určitého vyhľadávača prechádza internetom a hľadá nové stránky, prípadne prechádza už indexované stránky. Najefektívnejšie nachádza stránky, na ktoré vedie nejaký odkaz (čím viac odkazov, tým je to pre robota lepšie). Robot zvyčajne stránku prejde, detailne preskúma všetky jej aspekty a následne ju zaradí do svojho indexu. V prípade už indexovanej stránky si robot sem-tam potrebuje aktualizovať informácie, z toho dôvodu navštevuje stránky opakovane. Najkvalitnejšie a často aktualizované weby navštevuje robot najčastejšie.