Menu

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Optimalizáciou pre vyhľadávače (skrátene SEO) sa rozumie taký súbor činností, ktoré majú pozitívny a preukázateľný vplyv na zvýšenie objemu relevantnej návštevnosti webu z prirodzených výsledkov vyhľadávania vyhľadávačov (Google, Seznam.cz a pod).

Ako pri optimalizácii pre vyhľadávače postupujeme?

Základom každej úspešnej optimalizácie pre vyhľadávače sú spravidla nasledujúce činnosti:

Prečo si vybrať eVisions?

 • chápeme SEO ako súčasť marketingového mixu – prepojujeme SEO s ostatnými marketingovými kanálmi, a tým maximalizujeme ciele klienta
 • samostatnosť – všetky úpravy spracovávame sami bez nutnosti zásahu tretej strany
 • komplexnosť – na všetkých projektoch spolupracujú konzultanti z oblasti SEO, PPC, sociálnych sietí, obchodnej účinnosti, UX a ďalších odvetví internetového marketingu
 • iniciatíva a skúsenosť – vstupujeme do návrhu a riešenia aplikácie s vlastnými názormi a dlhodobými skúsenosťami
 • flexibilita – nevnútime klientovi svoje riešenia za každú cenu, naslúchame mu, konzultujeme s ním ďalšie postupy a svoje vstupy prinášame do diskusie ako nezáväzné expertné odporúčania
 • užívateľský pohľad – všetky aktivity smerujeme na ľudí, preto zohľadňujeme použiteľnosť, obchodnú účinnosť, konverzné mechanizmy a nároky pre SEO
 • koncept – pri návrhu aplikácie myslíme dopredu a v aplikácii nechávame priestor pre budúci rozvoj
 • univerzálnosť – naše riešenia sú postavené čisto a čitateľne, takže sa dobre udržiavajú a rýchlo ich pochopia všetky strany
 • testovanie – všetko dôsledne testujeme (ručné aj automatické testy)
 • odbornosť – sme odbornou špičkou v obore a všetci naši zamestnanci majú skúsenosti s projektmi všetkých typov i veľkostí

Obchodné modely spolupráce:

Obchodný model spolupráce závisí na definícii merateľného cieľa spolupráce (KPI). Najčastejšie využívame:

 • fixný paušál (Fixed Fee)
 • výkonový model (Success Fee)
 • fixný paušál + výkonový model (Fixed + Success Fee)
 • hodinová sadzba (Hourly Fee)

SEO na zahraničných trhoch:

Máme skúsenosti s optimalizáciou pre vyhľadávače na nasledujúcich trhoch:

 • SK (Slovensko)
 • ČR (Česko)
 • PL (Poľsko)
 • UK-US (Veľká Británia, USA, Austrália, nadnárodný US-UK trh)
 • DE (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko)
 • RUS (Rusko, Ukrajina, bývalé krajiny Sovietskeho zväzu)
 • FR (Francúzsko)

Odborný dohľad nad miestnymi agentúrami ponúkame pre:

 • HU (Maďarsko)
 • RO (Rumunsko)
 • IT (Taliansko)
 • ESP (Španielsko, Mexiko…)
 • PORT (Portugalsko, Brazília…)

  Napiš nezávaznou poptávku