Menu

Online PR

Online PR (Online Public Relations) chápeme ako zvyšovanie povedomia o značke prostredníctvom online kanálov. Zahŕňa komunikáciu so zákazníkmi, tvorbu komunity a ďalšie aktivity smerujúce k vytváraniu a ovplyvňovaniu vzťahov s verejnosťou a potenciálnymi zákazníkmi.
Jedná sa o dlhodobú činnosť, pomocou ktorej spoločnosti ovplyvňujú vnímanie svojej značky verejnosťou, získavajú spätnú väzbu a čiastočne podporujú rast brand awereness prostredníctvom internetu.

Spôsobov komunikácie so zákazníkmi, zamestnancami, fanúšikmi, obchodnými partnermi, investormi, dodávateľmi, novinármi a ďalšími ľuďmi dôležitými pre úspech vašej spoločnosti, je mnoho. Pre každého klienta preto pripravujeme individuálnu stratégiu online public relations na mieru jeho podnikania.

Prečo si vybrať nás:

  • online PR plánujeme v kontexte celkového online marketingu. Využívame synergiu rôznych nástrojov.
  • sme originálni, profesionálni a komunikatívni
  • vďaka presahom do ostatných oborov online marketingu dokážeme maximalizovať ciele kampaní
    plánujeme a pripravujeme tiež krízové scenáre a ovládame krízovú komunikáciu
  • máme správne kontakty :)

    Napiš nezávaznou poptávku