Menu

SERM

Alebo aj Search Engine Reputation Management. Ten sa snaží zlepšovať a kontrolovať reputáciu vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania. V prípade akejkoľvek negatívnej správy využíva konkrétne nástroje na skorú reakciu a elimináciu týchto správ. Pre kontrolu a monitorovanie vášho brandu môžete využiť napríklad nástroje Google Alert alebo Mention.