Menu

Long Tail

„Long tail“ označuje vyhľadávané výrazy používateľov, ktoré sú oproti štandardu dlhšie a zároveň špecifickejšie. Pre ich dĺžku a špecifickosť je pomerne logické, že objem vyhľadávania bude niekoľkonásobne nižší, ako je to pri všeobecnejších a kratších výrazoch. Výhodou long tail výrazov je ich vysoký konverzný pomer, pretože užívatelia, ktorí long tail vyhľadávajú, sú o nákupe daného produktu alebo služby už väčšinou rozhodnutí a presne vedia, čo hľadajú. Long tail frázy sú uplatniteľné v PPC aj v SEO. Náklady optimalizácie long tailových fráz bývajú väčšinou niekoľkonásobne nižšie ako pri všeobecnejších frázach. Príkladom long tailu môže byť napríklad fráza „chladnička samsung rb31ferncsa skladom“.