Menu

CTA

CTA (Call-To-Action) je skratka, ktorá v oblasti marketingu znamená výzvu k akcii, teda výraz, ktorý užívateľa motivuje k prevedeniu akcie, na ktorej obchodníkovi záleží. Najčastejšie sa jedná o dokončenie nákupu alebo vloženie tovaru do košíka, vyplnenie kontaktného formulára a podobne. Ako CTA prvok býva označované napríklad tlačidlo alebo odkaz, ktoré by pre splnenie svojej funkcie malo byť výrazné, atraktívne a svojím prevedením by malo vyzývať ku kliknutiu. V textoch CTA znamená výzvu k určitej činnosti, napr. „preskúmajte viac“, „zistite viac“, „kúpte ešte dnes“ a podobne.