Menu

Negatívne SEO

Negatívne SEO nie je práve technikou, ktorou by sa online marketingové agentúry mali chváliť. Klasické budovanie optimalizácie pre vyhľadávače spočíva vo vylepšovaní stránky klienta. Ide teda o pozitívu optimalizáciu. Negatívne SEO spočíva primárne v poškodzovaní stránok konkurencie, v preniknutí do ich odkazového profilu a ich následnej penalizácii, čo vedie k horším výsledkom v SERPu. Medzi techniky negatívneho SEO patrí nákup zbytočných SPAM linkov vedúcich na stránku konkurencie, umelé duplikovanie obsahu či falošná návštevnosť webu, za ktorú taktiež môže prísť penalizácia. Dodnes sa vedú debaty, či negatívne SEO naozaj existuje.