Menu

Video marketing

Videá sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim formátom internetovej reklamy. Môže ísť o krátke reklamné spoty prehrávané pred iným videom, napríklad na YouTube, Stream.cz alebo pred videami na spravodajských portáloch. Ďalšou možnosťou video marketingu sú dlhšie samostatné videá, zamerané na propagáciu služby či produktu. Môže ísť jednak o propagáciu priamu (predvedenie, recenzia či ukážka daného produktu), ale i nepriamu (napríklad porovnávací videotest rôznych produktov, informačné video na súvisiacu tému).

Globálne najpopulárnejšou platformou video marketingu je služba YouTube, intenzívnym kanálom, kde sa videá zobrazujú a šíria, je tiež Facebook, prípadne ďalšie sociálne siete. V českom prostredí hrajú významnú rolu i lokálne projekty, ako je Stream.cz.

Do video marketingu patria i tzv. virálne šírené videá („virály“), teda videá, ktoré si medzi užívateľmi získajú takú popularitu, že si ich medzi sebou spontánne preposielajú, a dochádza tak k šíreniu reklamného obsahu zdarma.

Naša agentúra vám je schopná zaistiť nielen samotnú produkciu videí, ale aj ich umiestnenie na zmienených kanáloch a efektívnu propagáciu. Ani najdokonalejšie natočené a zaujímavé video vášmu podnikaniu nepomôže, keď ho nikto neuvidí. Zaistíme preto jeho zobrazenie správne zvolenej cieľovej skupine užívateľov a pomôžeme vám vyhodnotiť, čo vám video marketing priniesol.

    Napiš nezávaznou poptávku