Menu

Prípadová štúdia: Ako zvýšiť organickú návštevnosť o 1000 %

Autor Helena Škývarová Helena Škývarová

Zvyšovanie návštevnosti a počtu konverzií z prirodzených výsledkov vyhľadávania je jednou z našich hlavných špecializácií. Vždy máme radosť, keď sa nám naskytne príležitosť pracovať pre zaujímavých klientov, a podarí sa nám dosiahnuť, ba dokonca presiahnuť, stanovené ciele. Jedným z takých klientov je Fincentrumreality.com. O ňom bude aj táto prípadová štúdia.

Klient Fincentrum Reality

Fincentrum Reality je realitná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a prenájmom nehnuteľností. Okrem toho zaisťuje pre svojich klientov kompletný servis pri realizácii realitných obchodov a ich financovaní.

Spolupráca s Fincentrum Reality

Naša spolupráca s realitnou spoločnosťou začala v polovici februára 2015 a jej hlavným cieľom bolo zvýšenie návštevnosti z organického vyhľadávania. V tej dobe boli hlavným kanálom návštevnosti platené kampane. Organická návštevnosť bola na konštantnej úrovni a za posledný rok sa vôbec nezvyšovala. Počet indexovaných stránok bol okolo 16 800 (Google), respektíve 719 (Seznam).

Z celkovej SEO analýzy a analýzy kľúčových slov vyplynulo, že prvou úlohou bude dať do poriadku webové stránky klienta, a to najmä po technickej stránke. Najväčšou komplikáciou webu, ktorá sťažovala robotom jeho prechádzanie, bolo jeho formulárové riešenie. Hoci sa schopnosti robotov neustále zlepšujú (najmä tých od Googlu), formulárové riešenie štruktúry webu môže robotom zabrániť prejsť celý web. Riešením bolo umiestniť odkazy pre používateľov ku každému checkboxu a výberu vo vyhľadávacom formulári.

Obrázok č. 1: Príklad riešenia odkazu

Tieto odkazy sa navyše museli prispôsobiť na každej stránke webu podľa toho, kde sa návštevník bude aktuálne nachádzať.

Odkazy ve filtrech

Po vyriešení týchto technických úprav bolo nutné odstrániť obsahové nedostatky. Najprv sme navrhli zjednotenie a upravenie generovania titulkov a nadpisov jednotlivých stránok. Dovtedy totiž okrem detailu nehnuteľnosti na webe neexistovali žiadne nadpisy. Napríklad pre stránku https://www.fincentrumreality.com/prodej/domy/liberecky-kraj,ceska-lipa bol pôvodný titulok navrhnutý takto:
Predaj, Liberecký kraj, Česká Lípa | Fincentrum Reality | Fincentrum Reality
My sme upravili titulky na tento formát:
Predaj domov Česká Lípa | Fincentrum Reality

Výsledky po pol roku

Implementácia väčšiny návrhov, ktoré klientom predložíme, nejakú dobu trvá. V prípade Fincentrum Reality došlo k realizácii vyššie uvedených návrhov v priebehu júna až augusta 2015. Z toho dôvodu nie je na nižšie uvedenom grafe zatiaľ viditeľná žiadna zmena.

Návštěvnost z organického vyhledávání. Období 1. 2. - 31. 8. 2015

Obrázok č. 2: Návštevnosť z organického vyhľadávania. Obdobie 1.2. – 31.8. 2015

Obrázok č. 3: Počet zaindexovaných stránok. Obdobie 1.2. – 31.8. 2015

Vylepšovanie obsahu

Ďalším krokom optimalizácie webu bolo vytvorenie popisov pre jednotlivé stránky, keďže web obsahoval texty iba pri ponukách. Vzhľadom k veľkému množstvu stránok sme vytvorili najprv texty pre prioritné stránky a postupne sme dopĺňali zvyšok webu. Všetky texty sme rozšírili o odkazy na vybrané relevantné stránky webu.

Rozširovanie, rozširovanie a ešte raz rozširovanie

Ako každý SEO špecialista dobre vie, vyriešenie technických nedostatkov webových stránok je len základ samotnej optimalizácie. Aj keď umožníte robotom a používateľom bez problémov prechádzať celý web a jednotlivé stránky sú zrozumiteľné, na navýšenie návštevnosti z prirodzených výsledkov vyhľadávania to nestačí. To platí dvojnásobne v tak konkurenčnej oblasti, ako sú reality. Aby sme projekt mohli posunúť ďalej a splniť stanovené ciele, bolo nutné pozrieť sa bližšie na obsahovú časť webu – najmä na vstupné stránky, ktoré ešte neexistovali. Na to nám výborne poslúžila analýza kľúčových slov, ktorá nám prezradila, že na webe chýba množstvo vstupných stránok s vysokým konverzným potenciálom.
Preto sme rozšírili vstupné stránky na frázy:

  • Reality + lokalita (ako lokality sme použili triedenie podľa miest)
  • Nehnuteľnosti + lokalita (ako lokality sme použili triedenie podľa krajov a okresných miest)

Obrázok č. 4: Rok spolupráce. 1.2. 2015 – 29.2. 2016

Na vyššie uvedenom grafe sú už implementované úpravy webu vidieť. Zvýšil sa aj počet zaindexovaných stránok – 104 000 na Googli a 12 192 na Sezname.

Obrázok č. 5: Počet zaindexovaných stránok. 1.2. 2015 – 29.2. 2016

Samotné rozšírenie vstupných stránok však s ohľadom na konkurenciu nebolo dostačujúce, pretože kvôli nižším pozíciám stránky neprivádzali toľko návštevnosti, koľko by mohli. Vylepšovanie pozícií v takto konkurenčnom prostredí s toľkými silnými hráčmi na trhu je veľmi náročné a drahé, preto sme sa zamerali na to, čo konkurencia nerobila. Prvým krokom bolo vytvorenie vstupných stránok na všetky mestá a obce v Českej republike, ktoré majú viac ako 2 000 obyvateľov. Vytvorili sme tak viac ako 2 500 vstupných stránok (tento počet nezahŕňa stránky vzniknuté vďaka filtrom). Toto rozšírenie nám priviedlo do konca roka 2016 až 20 % návštev z celkovej organickej návštevnosti.
Ďalším krokom bolo rozšírenie vstupných stránok o ulice. Najprv sme web rozšírili o stránky ulíc v Prahe, neskôr aj v Brne.

Obrázok č. 6: Nárast návštevnosti po rozšírení vstupných stránok o mestá, obce a ulice

Obrázok č. 7: Nárast počtu zaindexovaných stránok po rozšírení vstupných stránok

Zhrnutie

Správne vyriešenie technického stavu webu, využitie potenciálu interného prelinkovania a vhodná implementácia záverov z analýzy kľúčových slov nás doviedli k výraznému zlepšeniu návštevnosti z prirodzených výsledkov vyhľadávania. Ku koncu roka 2016 sme v medziročnom porovnaní dosiahli nárast prirodzenej návštevnosti až o 218 %. Zároveň sa zvýšil aj počet konverzií, a to až o 120 %, čo naznačuje cielenie na relevantných návštevníkov. Na záver teda môžeme povedať, že správnou optimalizáciou sa dajú dosiahnuť veľmi slušné výsledky a veľmi dobre obstáť aj v silne konkurenčnom realitnom prostredí.

Obrázok č. 8: Medziročný rozdiel návštevnosti z prirodzeného vyhľadávania

Obrázok č. 9: Vývoj nastavených konverzií v priebehu roka 2016

Obrázok č. 10: Graf celkovej návštevnosti od roku 2014

13.06.2017

Komentáře