Menu

Nezabudli ste na interné prelinkovanie? Alebo ako na analýzu distribúcie link juicu

Autor Tomáš Osinek Tomáš Osinek

O témach ako je získavanie odkazov z externých webov alebo výber domény na získanie odkazu počujeme v SEO éteri často. Väčšina z nás pritom zabúda na jednu z najdôležitejších častí budovania odkazového profilu – interné prelinkovanie. Skôr ako začnete horlivo získavať odkazy z externých webov, uistite sa, že sa vám link juice správne distribuuje.

Správne postavená architektúra webu je jedným zo základných stavebných kameňov SEO a predpokladom pre rankovanie webu vo vyhľadávačoch. Nielenže pomáha vyhľadávaciemu robotovi pri orientácii na webe a indexácii všetkých požadovaných stránok, ale pomáha, samozrejme, aj návštevníkovi. A čo by malo zaujímať každého linkbuildera – pomáha dopraviť link juice z externých odkazov na miesta, na ktoré bol určený. Bola by škoda, keby pracne získaný link juice prišiel nazmar, najmä keď interné odkazy máte hneď na dosah ruky.

Na dôležitosť interného prelinkovania sa snažil poukázať aj Tim Soul z Ahrefsu vo svojej štúdii. Skúmal, či existuje nejaká korelácia medzi stránkami, ktoré majú interný odkaz z homepage či „best by backlinks“ stránok svojho webu, a umiestnením sa vyššie v organickom vyhľadávaní.

Ako môžete vidieť na grafe, viditeľná závislosť tu naozaj je, a najviac rankujúce stránky majú spravidla viac interných odkazov ako tie, ktoré sa umiestňujú pod nimi. Aj keď štúdia nemôže slúžiť ako nepriestrelný dôkaz, rozhodne ide o zaujímavú koreláciu.

Vizualizácia architektúry webu a interného prelinkovania

Analýza architektúry webu a prelinkovania v rámci danej architektúry je nevyhnutnosťou pri odhaľovaní chýb, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na organickú návštevnosť (kvôli zlej distribúcii link juice), ale aj na správanie návštevníkov webu.

Vhodne navrhnutou architektúrou webu dosiahnete, že stránky, ktoré si zaslúžia najviac link juice a mali by byť vzhľadom na hierarchiu najautoritatívnejšie, link juice naozaj dostanú. Zaistíte vďaka nej jednoduchý priechod webom, ktorý môže viesť napríklad k zvýšeným konverziám.

Pre analýzu distribúcie link juice je vhodné použiť vizualizáciu architektúry a interného prelinkovania. Vďaka novej aktualizácii Screaming Frogu možno vizualizáciu architektúry webu vykonať aj v tomto nástroji. Výstup, ktorý dostanete, je veľmi podobný napríklad tomu zo Sitebulb.

Za zmienku stojí najmä interaktivita vizualizácie. Sami si môžete operatívne meniť, do akej úrovne webu sa vizualizácia zobrazí alebo na základe čoho sa bude meniť veľkosť a farba uzlov – crawl depth (Príklad 1), počet unikátnych interných odkazov (Príklad 2), počet odchádzajúcich odkazov a pod.

Treba mať na pamäti, že jednou z dôležitých metrík pre vyhľadávače súvisiacich s architektúrou webu je tiež metrika crawl depth (niekedy tiež click-depth) vyjadrujúci počet kliknutí potrebných na dosiahnutie požadovanej stránky z homepage (ako spravidla najsilnejšej stránky webu). O dôležitosti click-depth metriky sa rozhovoril John Muller v jednom z Hangoutov.

Príklad 1 – vizualizácia podľa crawl depth

Túto vizualizáciu som ako ukážku nevybral náhodou, ide o e-shop a už na prvý pohľad je zrejmé, že je tu niečo zle. Táto doslova explodujúca architektúra webu je v naozaj zlom stave, drvivá väčšina aj tých nepodstatných URL je na úrovni crawl depth 1, čo je pre správnu distribúciu link juice absolútne nesprávne. Okrem toho, na základe tejto štruktúry webu vyhľadávač nedokáže správne určiť, ktorá konkrétna stránka je dôležitejšia a ktorá by mala rankovať na určité kľúčové slovo.

Podľa mňa neexistuje jedinečný recept na to, ako by architektúra webu mala vyzerať. Každý web je unikátny, každý majiteľ má rôzne ciele, a preto by sa malo pristupovať k architektúre každého webu individuálne. Pokiaľ ale vizualizácia architektúry vášho e-shopu vyzerá takto, mali by ste popremýšľať o zásadnej reštrukturalizácii.

Príklad 2 – vizualizácia podľa unikátnych interných odkazov

Ani táto vizualizácia tu nie je náhodou. Je na nej totiž presne to, čo vám dokáže vizualizácia podľa unikátnych interných odkazov ukázať. Okrem hlavných kategórií web, čo sa interných odkazov týka, veľmi trpí. V rámci interného prelinkovania je tu rozhodne na čom zapracovať.

Detailnejšiu vizualizáciu prelinkovania a všetkých odkazových väzieb je možné vykonať napríklad pomocou Gephi, do ktorého si ale musíte najskôr naťahať dáta práve zo Screaming Frogu alebo Xenu. Práca s týmto nástrojom je však technicky pomerne náročný proces.

Musíme však dodať, že iba dôkladná analýza interného prelinkovania vám správnu architektúru webu nezaistí. Veľmi dôležité je pri návrhu architektúry pracovať s analýzou kľúčových slov, vďaka ktorej získate podklady napríklad na vytváranie navigácie a kategórií webu, pri užívaní interných anchor textov, štítkovaní obsahu apod.

Analýza interných odkazov jednotlivých URL

Vizualizácia je určite dobrá vec a kľúčové problémy nám pomôže odhaliť okamžite, ale len na grafickom výstupe stavať nemôžeme. Ak chceme navrhnúť konkrétne opatrenia, bez prehliadania dát to rozhodne nepôjde.


Skôr ako začnete s dátami pracovať, vyfiltrujte si len tie stĺpce údajov, ktoré vás aktuálne zaujímajú. Na začiatku odporúčam pre jednoduchšiu a prehľadnejšiu prácu s veľkými súbormi dáta najprv vyexportovať a pracovať s nimi v Exceli.

Link Score – nová šikovná metrika, ktorá vyjadruje relatívnu hodnotu stránky na základe jej interných väzieb na škále od 0-100. Okrem iného berie do úvahy aj veci ako je presmerovanie, kanonizácia, nofollow apod.

Inlinks – počet interných odkazov vedúcich na konkrétnu URL.

Unique inlinks – počet unikátnych interných odkazov vedúcich na konkrétnu URL.

Outlinks – počet odchádzajúcich interných odkazov vedúcich na ostatné URL webu.

Unique outlinks – počet unikátnych odchádzajúcich interných odkazov vedúcich na ostatné URL webu.

External outlinks – počet externých odkazov vedúcich na iné weby z danej URL.

Unique External outlinks – počet unikátnych externých odkazov vedúcich na iné weby z danej URL.

Ak vám predchádzajúca analýza pomocou vizualizácie odhalila zásadné medzery, viete, na čo sa zamerať, a máte tak o niečo ľahšiu prácu. Ak nie, ste na dobrej ceste, ale neznamená to, že na vašej architektúre a internom prelinkovaní nie je čo zlepšovať.

V druhom spomínanom prípade sa oplatí postupovať systematicky. Hoci na začiatku hovoríme o analýze jednotlivých URL, je zrejmé, že pri väčších weboch takýto postup nie je možný. Určite si preto priority.

Postupujte po najdôležitejších tematických klastroch svojho biznisu. Vyfiltrujte si jednotlivé úrovne webu na základe crawl depth a porovnajte distribúciu link juice v rámci jednotlivých úrovní. Zamerajte sa na hraničné hodnoty. Skontrolujte, či medzi stránkami s najnižšími počtami interných odkazov nie je nejaká, ktorá by si zaslúžila posilniť. Uistite sa, že na webe nemáte zabudnuté, pochované stránky, ktorých by si vyhľadávač ani nemusel všimnúť.

Detailné informácie o URL, výpočet konkrétnych interných odkazov, či už prichádzajúcich alebo odchádzajúcich, zobrazíte kliknutím na príslušnú URL. Okrem iného tu môžete preveriť aj jednotlivé anchor texty, ktoré rovnako ako v externom linkbuildingu hrajú dôležitú úlohu.

Tematické klastre

Tematické klastre sú zhluky tematicky príbuzného obsahu, v ktorých je vždy vyhranené nejaké obsahové centrum (tmavo zelená bodka v strede vizualizácie), ktoré pokrýva väčšinu témy a je určené pre rankovanie na short-tailové kľúčové slová. Okolo centra sa potom zhlukujú ďalšie URL pokrývajúce príbuzné čiastkové témy určené pre rankovanie na long-tailové kľúčové slová. Z každej tejto URL potom mieri odkaz späť na hlavné obsahové centrum. Tieto odkazy dávajú vyhľadávaču jasný signál, ktorá URL má v rámci témy najväčšiu autoritu, a podporujú tak rankovanie tejto URL na short-tailové kľúčové slová.


Veľkou výhodou vizualizácie v Screaming Frogu, o ktorej sa príliš nevie, je, že namiesto celého webu môžete nechať zanalyzovať iba jeho určitú časť. Ak sa štruktúra obsahu vášho webu skladá z dobre postavených tematických klastrov, môžete tieto časti webu skontrolovať separátne.

Hranica 100

Dlhú dobu sa v SEO kruhoch debatovalo o maximálnom a vhodnom počte odkazov na stránke. Matt Cutts potom túto debatu rozlúskol v jednom vyhlásení:

„Keep the links on a given page to a reasonable number (fewer than 100).“

Na otázku týkajúcu sa penalizácie za vyšší počet odkazov než je 100 dodal:

„The“ keep the number of links to under 100 „is in the technical guideline section, not the quality guidelines section. That means we are not going to remove a page if you have 101 or 102 links on the page. Think of this more as a rule of thumb. „

V SEO rozhodne nemá zmysel limitovať sa presnými číslami, berte preto tento výrok skôr ako odporúčanie. Keď už ale budete jednotlivé URL prechádzať, overte si, či vysoký počet odkazov vedúcich zo stránky je naozaj na mieste, alebo či len zbytočne neplytváte link juicom na stránky, kde to nie je tak potrebné.

PDF, Word, obrázky a ostatné súbory

Skontrolujte, či neplytváte link juicom na súbory typu PDF, Zip, dokumenty Word a podobne. Radšej tieto odkazy presmerujte pomocou 301 na HTML stránky, na ktorých je obsah uložený alebo ponúka jeho stiahnutie, a odkazujú späť do štruktúry webu.

Stránky s najväčším počtom odkazov z externých domén

Okrem stránok s najväčším počtom interných odkazov sa zamerajte aj na tie, ktoré získavajú najčastejšie spätné odkazy z externých webov. O aké stránky ide jednoducho zistíte napríklad pomocou Google Search Console (Odkazy> Najčastejšie cieľové stránky externých odkazov) alebo priamo v Screaming Frogu, ak ho máte s GSC prepojený cez API (Configuration> API Access> Google Search Console).

Práve tieto stránky majú najväčší potenciál odovzdať hodnotný link juice ďalej v rámci štruktúry webu. Ak budete potrebovať posilniť nejakú konkrétnu stránku, bude sa vám takýto zoznam hodiť. Nezabúdajte však opäť na tematickú relevantnosť a zmysel pre užívateľov.

Postaviť správnu architektúru webu a jednotlivé stránky v architektúre účelne prelinkovať nie je vôbec jednoduchá disciplína. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo má mnoho webov túto problematiku stále zle riešenú. Investovať čas sa v tomto prípade každopádne oplatí a sami uvidíte, že vám správne implementované interné prelinkovanie prinesie viditeľné zlepšenie, a to nielen v podobe zvýšenia pozícií vášho webu. Čas môžete investovať aj do nášho článku o jednotlivých typoch interného prelinkovania.

18.02.2019

Komentáře