Menu

Google Search Console: Ako ju v SEO využiť naplno?

Autor Petr Hlaváč Petr Hlaváč

Ak stále neviete, ako najlepšie využiť nástroj Google Search Console alebo ste o ňom ešte nepočuli, tak vám pomôže nasledujúci návod, ktorý sa podrobne venuje všetkým hlavným reportom nástroja.

Obsah článku

Čo je Google Search Console?

Google Search Console (ďalej GSC) je bezplatná služba od spoločnosti Google, ktorá každému SEO špecialistovi uľahčuje prácu. Tento nástroj vám pomôže so sledovaním dôležitých výkonnostných metrík vášho webu vo výsledkoch Vyhľadávanie Google.

Dáta

Najprv je potrebné si povedať, aké dáta v GSC vidíme, aby sme si mohli klásť správne otázky a dáta správne interpretovať. GSC poskytuje dáta iba z organických výsledkov vyhľadávania. Častá otázka sa týka porovnania Google Analytics (ďalej GA) a GSC a rozdielnosti dát. Tieto dáta sú rozdielne, pretože každý nástroj funguje trochu inak. Niektoré príklady nájdete v tabuľke nižšie.

Nezrovnalosti v údajoch služieb Search Console a Analytics

Väčšine postačí nasledujúce jednoduché vysvetlenie. Primárnou metrikou pre GSC je klik (click) a naopak u GA to je návšteva (session). U väčšiny typov výsledkov vyhľadávania sa každé kliknutie, ktoré používateľ odošle na stránku mimo Vyhľadávanie Google, počíta ako kliknutie. Kliknutie na výsledok vyhľadávania, napr. evisions.cz, návrat do výsledkov vyhľadávania a opätovné kliknutie na rovnaký odkaz evisions.cz sa počíta ako jeden klik. Ak sa používateľ vráti a klikne na iný odkaz, napr. evisions.cz/seo, tak sa započíta kliknutie pre každý kliknutý odkaz. Naopak v GA, ak sa v poslednom prípade vrátite a neuplynie limit 30 minút, tak GA tento hit zaevidujú ako jednu návštevu.

TIP: Prepojte si Google Search Console v Google Analytics a využite synergiu oboch nástrojov.

Zjednodušene povedané, údaje z GSC sú zrkadlom toho, čo sa deje na samotnom vyhľadávači Google, nie nevyhnutne toho, čo sa deje na vašom webe. Môj tip tu je, nelámte si s týmto veľmi hlavu, pokiaľ teda rozdiely nebudú výrazne dramatické, potom je potrebné:

 • Pozrieť sa na trekovacie kódy v GA a v GSC (najmä skontrolovať možnú duplicitu v GA).
 • Overiť si, aké domény meriate (pozor na subdomény, ktoré nemusíte merať v GSC).

Dôležité je tiež vedieť, že v GSC máte dáta iba za posledných 16 mesiacov, kým v GA to sú dáta od začiatku merania kódu. Aký z toho plynie záver? Je dôležité si uvedomiť rozdiely a nebrať jeden z nástrojov ako svätý grál bez kontextu dát z nástroja druhého. Podstatné tu je, že dáta, ktoré poskytuje GSC, sú to najlepšie, čo ako SEO špecialisti máme a mať budeme a tento článok vám to potvrdí.

Na čo slúži Google Search Console?

GSC môžeme rozdeliť na niekoľko častí, ktoré si v článku detailne popíšeme. Ide o:

 • performance report (výkon),
 • coverage report (index),
 • vylepšenie (enhancements),
 • zabezpečenie a ručne vykonané zásahy (security and manual actions),
 • staršie nástroje a prehľady (legacy tools and reports),
 • odkazy (links).

Ak by sme všetky spomínané reporty prepísali do činností, ktoré SEO konzultant alebo ktokoľvek, koho zaujíma výkon vlastného webu, pravidelne vykonáva, tak to budú tieto akcie:

Optimalizácia obsahu

GSC je jediný tool, v ktorom si dáta môžete detailne rozčleniť. Pri konkrétnej URL uvidíte všeobecný výkon (kliknutia, zobrazenie, CTR, priemerná pozícia), ktorý si možno rozčleniť na konkrétne kľúčové slová alebo typy zariadení (mobil, desktop), prípadne typ vyhľadávania (web, obrázok, video, správy). V rámci dostupných metrík môžete naplánovať kroky k vylepšeniu danej stránky.

Kontrola priechodnosti a indexácia

Kontrola priechodnosti, indexácia stránok a následný monitoring sú základným kľúčom k úspechu každého SEO špecialistu. GSC vám poskytne pomerne detailné informácie ohľadne toho, aké URL sú indexované, aké nie a prečo to tak je.

Vylepšovanie výkonu webu

Spoločnosť Google nástroj neustále vylepšuje a ponúka nové možnosti monitoringu, a to napr. či máte správne implementovaná štruktúrované dáta, AMP, aká je použiteľnosť v mobilných zariadeniach alebo po novom core web vitals.

Kontroling a monitoring webu

Dôležitým prvkom je kontinuálny monitoring. V GSC nájdete oznámenia od spoločnosti Google, ktoré sa týkajú napr. manuálnej penalizácia alebo problému so zabezpečením.

Poďme si teraz detailne ukázať workflow, ako v jednotlivých činnostiach SEO špecialista u nás v agentúre postupuje.

Výkon webu (Performance report)

Tento report budete milovať. Poďme si predstaviť základné metriky a dimenzie v performance reporte.

Metriky

Základnými metrikami sú:

Kliknutia

Ide o počet kliknutí z výsledku Vyhľadávanie Google, ktoré používateľa priviedli na váš web. Pri väčšiny typov výsledkov vyhľadávania je každé kliknutie, ktoré používateľ odošle na stránku, tzn. klikne na konkrétny výsledok vyhľadávania a dostane sa na konkrétnu stránku, v GSC zaznamenané ako jeden klik.

Zobrazenie

GSC zaznamená zobrazenie URL odkazu v momente, keď sa objaví vo výsledku vyhľadávania. To znamená, že ak sa vám zobrazí štandardných 10 výsledkov a váš výsledok je napr. na pozícii č. 9 a používateľ rovno klikne na prvý výsledok vyhľadávania, a tým pádom sa ani k vášmu výsledku nedostane, aj tak je toto v GSC zaznamenané ako impresia. Pokiaľ je ale odkaz na druhej strane výsledkov vyhľadávania a používateľ si túto stránku nezobrazí, impresia sa nezapočíta.

Priemerná miera prekliknutia (CTR)

CTR vypočítame nasledovne. Ide o počet kliknutí vydelený počtom zobrazení. Ak u dát nemáme žiadne zobrazenia, bude sa CTR zobrazovať ako pomlčka (-).

Priemerná pozícia

Pozícia sa počíta od primárnej ľavej strany zhora nadol a odhora nadol sekundárnej pravej strany. A prečo prívlastok priemerná? Ide o priemernú pozíciu pre všetky vyhľadávania. Pre konkrétne vyhľadávania sa pozícia môže líšiť od priemernej pozície v GSC kvôli mnohým premenným, ako je história vyhľadávania, poloha apod. Pre presnejšiu pozíciu je potom lepšie dáta získať z iných nástrojov ako Collabim alebo Marketing Miner.

Dimenzie

Dotazy

Ide o skutočné vyhľadávacie dotazy, ktoré používateľ zadal vo Vyhľadávaní Google.

Stránky

Zobrazuje vstupné stránky, ktoré sa zobrazujú na zadané otázky vo Vyhľadávaní Google.

Krajina

Tu zistíte, v ktorých krajinách zaznamenávajú vaše vstupné stránky najlepší výkon vo Vyhľadávaní Google. Pokiaľ máte jazykové mutácie webu, budú to zahraničné mutácie otázok. Ak máte napr. len českú verziu webu, môžu to byť slovenské otázky hľadané zo zahraničia.

Zariadenie

Tento prehľad zobrazuje podiel medzi počítačom, mobilom a tabletom.

Vzhľad vyhľadávanie

Ide o rôzne typy vzhľadu vyhľadávania ako:

 • rozšírené výsledky,
 • výsledky produktov,
 • úryvok recenzie,
 • videá,
 • výsledky Web Light.

Dáta

V tejto dimenzii uvidíte hlavné metriky podľa jednotlivých dát.

Filtrácia

Poznáme metriky a poznáme hlavné dimenzie. Zostáva nám filtrácia, ktorú budete často používať a hocikedy vám uľahčí prácu. Vo filtráciu nájdete všetky spomínané dimenzie + typ vyhľadávania, kde nájdete nasledujúce možnosti:

 • web,
 • obrázok,
 • video,
 • správy.

TIP: Ak chcete zobraziť určitý segment URL a máte správne vytvorenú štruktúru webu, stačí kliknúť na filter, potom na pole stránka a vložiť napr. URL vo formáte example.cz/products a uvidíte všetky metriky len pre tento segment.

TIP: Ak chcete zobraziť iba non-brand výrazy, stačí kliknúť na filter, potom na vyhľadávací dotaz, zaškrtnúť otázky, ktoré neobsahujú výraz, a zadať koreň vášho brandu.

ProTIP: V prípade zložitejšej analýzy, keď vám rozhranie neumožní preklikať sa do väčšieho detailu, vám odporúčam otvoriť Google Data Studio a pomôcť si regulárnymi výrazmi.

Ako s performance reportom pracovať?

Performance report je skvelý nástroj pre SEO špecialistu. V nasledujúcej kapitole si ukážeme, čo všetko možno v rámci tohto reportu analyzovať. Podrobne sa pozrieme na:

 • analýzu návštevnosti,
 • hľadanie príležitostí,
 • revíziu obsahu.

Analýza návštevnosti

Poďme si namodelovať konkrétnu situáciu. V GA zistíte, že vám za posledný mesiac klesla organická návštevnosť a že najväčší pokles bol pri niekoľkých konkrétnych URL. V GA veľa o poklese nezistíte a potrebujete viac dát a k tomu vám pomôže práve performance report.

Prvým krokom bude porovnať si rovnaké obdobie. Ak sa vrátime k nášmu modelovému príkladu, tak si porovnáme konkrétny mesiac v medziročnom porovnaní, skopírujeme si konkrétnu URL, kde je pokles, a pridáme túto URL do filtra v hornom menu alebo na ňu rovno klikneme.

Teraz máme všetky dáta len ku konkrétnej URL. Každý tu asi bude mať trochu inú workflow. Samotný popis by asi stačil na samostatný článok. Zostavil som preto nasledujúcu mindmapu, ktorá ukazuje, ako k analýze pristupujem ja.

Jediné, čo tu doplním, je, že nesmiete zabudnúť na to, že vo všeobecnosti vám GSC ukazuje dohromady dáta pre mobile i desktop. Tu často nájdete určité rozdielnosti. V momente, keď porovnávate dáta medziročne, tak si už podrobne nemôžete rozčleniť dáta na mobile vs. desktop. Základný overview uvidíte v dimenzii zariadení, viď obrázok nižšie.

Ak by ste chceli porovnať všetky metriky pre dotazy a zároveň mať dáta k mobile aj desktop, tak je najjednoduchšie si oba prehľady samostatne stiahnuť do Google Tabuliek alebo Excelu.

TIP: GSC umožňuje najdlhšie porovnať posledné 3 mesiace medziročne. To je najširšia škála, ktorú môžete dosiahnuť.

Hľadanie príležitostí

TOP 3 výsledky a nízke CTR

Každý SEO špecialista asi občas počul od svojho nadriadeného „potrebujeme teraz nájsť nízko rastúce ovocie“ alebo: „zameraj sa na quick wins„. Osobne tieto buzzwords úplne neznášam, pretože nemajú v SEO čo robiť, ale poďme sa pozrieť, ako nám performance report pri takomto zadaní pomôže.

Ako teda nájsť stránky s nízkym CTR a ako k takému problému pristúpiť? Prvé, čo ma bude zaujímať, sú tie frázy, ktoré mám v TOP 3, teoreticky by som tu mal mať dobrý výkon a tieto dotazy by mali privádzať zaujímavý organický traffic. Aby som si bol istý, uskutočním nasledujúce analýzu v performance reporte.

 • Som na dimenzii dotazy.
 • V metrikách mám označené clicks, impression, avg. CTR, avg. position.
 • Vytvorím si filter pre pozíciu a vyfiltrujtem si pozície, ktoré sú menšie ako 3.1.
 • Vytvorím si filter pre CTR a vyfiltrujem si CTR, ktoré je menšie než 7.1 (pre TOP 3 pozície by CTR malo byť vyššie než 7 %).

TIP: Pre zistenie CTR sa pozrite na verejne dostupné zdroje s priemerným CTR. Napr. https://www.advancedwebranking.com/

 • Zoradím si výsledky podľa impresií.
 • Zaujímavé (podľa hľadanosti) a relevantné kľúčové slová si analyzujem v SERPe. Bude ma zaujímať user intet dotazu, či ide o informačný, alebo komerčný dotaz a či nízke CTR nemám kvôli tomu, že pre tento dotaz nemám vhodný/relevantný výsledok.
 • Ak mám vhodný/relevantný výsledok, analyzujem si opäť SERP, konkrétne konkurenčné výsledky, a zameriam sa na konkurenčnosť daného výsledku (titulok, popis, štruktúrované dáta).
 • Naplánujem vylepšenia.

To isté môžete urobiť aj pre výsledky 4–10 na prvej stránke vyhľadávania alebo 10–15. Zameral by som sa na kľúčové slová s vysokým počtom impresií a nízkym počtom kliknutí a hľadal dôvody, prečo tomu tak je.

Trendy

V GSC nenájdete kľúčové slová, ktoré práve trendujú bez toho, aby neboli spomenuté na webe na nejakej konkrétnej URL. Ak však chcete nájsť nové kľúčové slová, na ktoré sa váš web začal zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, tak vám pomôže tiež performance report. Stačí si porovnať napr. aktuálny mesiac z predchádzajúcim obdobím.

Long-tail

GSC je naozaj skvelý nástroj pre získavanie príležitostí, ale niektoré veci v rozhraní GSC jednoducho neurobíte. Poďme si ukázať aj nejaké príležitosti, ktoré zistíte na základe dát z GSC, ale dáta si validujete mimo GSC.

TIP: Tu sú dve možnosti. Môžete využiť API a dáta si stiahnuť do Google tabuliek a alebo môžete využiť Google Data Studio (GDS). Radšej mám GDS, pretože si pre určité segmenty dotazov alebo URL môžete vytvoriť permanentné reporty a sledovať vývoj v čase.

O long-tail sa hovorí, že je to svätý grál v SEO. Až 70 % hľadaných výrazov môžeme považovať za long-tail. Ak chcete zistiť, aký výkon váš web v tomto segmente kľúčových slov má, a ak tu chcete nájsť príležitosti, tak tu je nasledujúci postup:

 • V GDS napojte konektor pre GSC.
 • Vytvorte nové pole pre long-tailové dotazy.
 • Vytvorte filter pre jednotlivé typy long-tailových dotazov, napr. 4 a viac slov.
 • Vytvorte si tabuľku s hlavnými metrikami GSC.
 • Hľadajte príležitosti, viď táto kapitola.
 • Vytvorte si časový graf pre hlavné metriky a sledujte vývoj v čase.

Vyhodnocovanie a monitoring obsahu

Neoddeliteľnou súčasťou práce SEO konzultanta je monitoring výkonu a jeho vyhodnocovanie. Ak teda tvoríte pravidelne nejaký obsah, performance report vám pomôže ho vyhodnotiť. Poďme sa pozrieť, aký postup môžete pri optimalizácii obsahu zvoliť.

 • Prostredníctvom hlavného filtra si pomocou poľa stránky vyfiltrujem segment, ktorý chcem analyzovať, napr. blog.
 • Zobrazím si všetky metriky a dimenziu stránky.
 • Vyfiltrujem si stránky, ktoré majú menej kliknutí ako 50.
 • Zoznam URL si zobrazím podľa počtu impresií.
 • Konkrétne URL vložím do hlavného filtra do poľa stránky.
 • V dimenzii si prepnem na dotazy a hľadám príležitosti pre mikrooptimalizáciu.

Analýza indexácia stránok

Performance report vám môže pomôcť aj pri analýze indexácie. V ďalšej kapitole sa budeme baviť o indexe (coverage report) detailnejšie, ale poďme si teraz ukázať, ako možno v analýze indexácie využiť spomínaný performance report.

Ak analyzujete stránky pri analýze návštevnosti a porovnávate nejaké obdobie, a to ako medziročné, tak predchádzajúce, a máte zapnuté len impresie a pozeráte sa na URL, ktoré vám poklesli, tak je dobré sa zamerať na tie, kde v aktuálnom období uvidíte 0, teda žiadne impresie. To je prvý náznak, že je niečo asi zle.

Moja workflow je potom pri takejto analýze takáto:

 • V performance reporte zaškrtnem ako metriku impresie.
 • Vyberiem si obdobie, ktoré chcem porovnať.
 • Zoradím si aktuálne obdobie od najmenšieho.
 • Pokúsim sa v jednotlivých URL nájsť vzory (pozerám sa na typy URL, napr. produkty, kategórie, filtre apod.).
 • Niekoľko URL vyberiem a v performance reporte ich vložím do filtra, konkrétne si vyberiem možnosť stránka.
 • Pozriem sa na graf, kedy sa stránka prestala indexovať.

• Vložím URL do vyhľadávacieho boxu v GSC (URL inspection). Tu väčšinou nájdete veľmi cennú informáciu, napr. URL nie je v súbore sitemap.xml, je zakázané prechádzanie a indexácia alebo je problém s kanonickou adresou.

Podrobnejší postup, ako na analýzu indexácie, sa dozviete v nasledujúcej kapitole. Dôležité je tu povedať, že na tento účel využijete ako performance report, tak coverage report, ktorý teraz preberieme.

Index (Coverage report)

Tento report je rovnako dôležitý ako performance report. Ukáže vám ako celkové dáta k indexácii, tak špecifické dáta iba k súboru sitemap.xml. Poďme sa pozrieť na statusy, ktoré nájdeme v tomto reporte:

Status

Chyba

Označuje URL, ktoré pre danú chvíľu nemožno indexovať a ktoré Google teda neindexuje. Ide o problémy, ktoré ako SEO špecialista môžete ovplyvniť a opraviť.

Platné s upozornením

Tieto URL sú v indexe a Google ich indexuje, ale nie je si istý tým, či toto chce aj používateľ. Spravidla ide o URL blokované v súbore robots.txt. Tieto URL, ak to dáva zmysel, je možné „opraviť“.

Platné

Ide o URL, ktoré Google indexuje. V tomto ohľade tu teda nie je treba riešiť nejaký problém, ale skôr monitorovať dlhodobý vývoj a počet stránok v indexe.

Vylúčené

Takto sú označené URL, ktoré Google neindexuje z mnoho rôznych dôvodov. Často ide o URL, ktoré naozaj indexovať nechcete, ako napr. presmerované URL alebo kanonické URL. Existujú ale prípady, kedy tu nájdete URL, ktoré v indexe chcete mať, a tu začína zábava 🙂 Poďme sa pozrieť na jednotlivé typy oznámení k statusu vylúčené detailnejšie než pri predchádzajúcich statusoch, keďže bývajú najnáročnejšie na interpretáciu.

 • Vylúčené značkou noindex: Na stránke je direktíva noindex, a preto Google stránku neindexoval.
 • Blokované nástrojom na odstraňovanie stránok: Stránka je v súčasnej dobe blokovaná žiadosťou o odstránenie adresy URL.
 • Blokované súborom robots.txt: Stránka bola pre Googlebota zablokovaná súborom robots.txt.
 • Anomálie prechádzanie: Neočakávaná chyba na stránke. Môže sa jednať o kód odpovede 4xx alebo 5xx.
 • Prechádzanie – momentálne neindexované: Google stránku prešiel, ale neindexoval ju.
 • Objavené – momentálne neindexované: Google stránku našiel, ale doteraz ju neprešiel.
 • Duplicitná stránka bez kanonickej verzie vybraté používateľom: Stránka má duplicitné verzie, ale žiadna verzia nie je označená za kanonickú.
 • Google zvolil inú kanonickú stránku ako používateľ: Táto adresa URL je označená za kanonickú pre sadu stránok, ale Google sa domnieva, že by lepšou kanonickou stránkou bola iná adresa URL.
 • Nenájdené (404): Server na žiadosť o túto stránku vrátil chybu 404, teda stránka nenájdená.
 • Stránka bola odstránená kvôli právnej sťažnosti: Stránka bola z indexu odstránená kvôli právnej sťažnosti.
 • Stránka s presmerovaním: Adresa URL je presmerovaná.
 • Falošná chyba 404: Stránka vracia obsah, ktorý je podľa nás pravdepodobne falošnou odpoveďou 404.
 • Odoslaná adresa URL nebola vybraná ako kanonická: Adresa URL je jednou zo sady duplicitných adries URL a nie je explicitne označená za kanonickú stránku.

Detaily

Jednotlivé statusy k stavu indexácie Google rozkladá na jednotlivé typy a URL, ktoré vám pomôžu s nápravou, ak je to vhodné a možné.

Ako zistiť problémy s indexovaním?

Prehliadanie webu a následná indexácie je téma, ktorá by vystačilo na samostatný článok. Pokiaľ sa ale bavíme o GSC, tak by bolo vhodné si pár príkladov a postupov ukázať.

Kontrola adresy URL (URL inspection)

Pokiaľ vám ide o konkrétnu URL, potom je najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či je stránka indexovaná, vložiť ju do vyhľadávacieho boxu kontrola adresy URL. GSC vašu otázku ihneď spracuje a dostanete nasledujúce výsledky.

Adresa URL je na Googli

V detailnom prehľade potom zistíte, ako sa Google k danej URL dostal. Užitočné informácie o crawle ako: kedy ju naposledy precrawloval, aký typ crawlera ju precrawloval (Googlebot smartphone, Googlebot desktop), či bol crawl možný a či je povolená indexácia. V poslednom rade údaje o indexácii, či je URL kanonizovaná a ako túto kanonizáciu vníma Google.

Adresa URL je na Googlu, ale má problémy

V tomto prípade je adresa tiež indexovaná, ale vyskytujú sa tu problémy. Obvykle môže ísť o chybu v štruktúrovaných dátach alebo napr. v použiteľnosti v mobilných zariadeniach.

Adresa URL na Googli nie je

Problém sa naskytne, ak chcete, aby konkrétna URL bola indexovaná, ale nie je tomu tak a zobrazí sa vám nasledujúca hláška. Týmto sa vraciame k spomínaným statusom a konkrétne statusu vylúčené. V detailnom prehľade zistíte, aký má status a prečo daná URL nie je indexovaná.

Na konci by som opäť zhrnul, ako všeobecne k indexáciu pristupovať. Ak budete chcieť poznať dáta k jednej alebo viacerým URL, tak je vhodné použiť spomínaný vyhľadávací box a kontrolu adresy URL. Pokiaľ ale prídete novo k projektu a budete si chcieť urobiť základnú analýzu ohľadom indexácie, tak je lepšie ísť do reportu indexácie. V prvom rade sa pozrieť na URL pri statusu chyba a tie opraviť a následne detailne analyzovať, či stránky, ktoré Google vylučuje v statuse vylúčené, sú mimo index oprávnene.

TIP: V ľavom menu v GSC je sekcia staršie nástroje a prehľady. Pozrite sa na report štatistiky prechádzanie, kde nájdete počet prezeraných stránok za deň. Počet prechádzaných stránok bude spravidla väčší ako počet indexovaných stránok.

Otestuje URL naživo

Funkcia test live URL, ako už názov napovedá, pomôže otestovať danú URL v živom režime. Ak kliknete na dané tlačidlo, tak to pošle Googlebota na danú stránku, ktorú chcete otestovať. Stránka sa tiež vykreslí a môžete ju vidieť tak, ako ju vidí Googlebot.

Tu môže byť prvý náznak problému, pozrite sa na to, ako stránku vidíte vy ako používateľ, a porovnajte ju s tým, čo vidí Googlebot. Najmä ak na stránke využívate niektoré prvky JavaScriptu. Ďalší dôležitý hint vás môže čakať v záložke ďalšie informácie, kde sa môžete pozrieť na zdroje stránky, ktoré sa nepodarilo načítať. Nepodceňujte ani záložku HTML. Najmä potom v súvislosti s možnými problémami s canonical tagmi a ich overením napr. v mobilnej verzii webu.

Súbory Sitemap

Okrem celkových dát ohľadom indexácie dostanete aj dáta k súboru sitemap.xml. Súbor sitemap je zoznam všetkých stránok webu. Vďaka nemu majú vyhľadávače väčšiu šancu, že nájdu váš obsah. Je dôležitý hlavne pri väčších weboch. Tento report vám ukáže rovnaké dáta ako celkový index report a analýza dát je teda úplne rovnaká.

Odkazy

Pokiaľ nemáte možnosť mať nejaký platený nástroj, ktorý by vám precrawloval web, tak jednou z možností, ako zistiť počet odkazov, je GSC. Tá vám v tomto prehľade ukáže:

Externé odkazy

Sú to odkazy, ktoré smerujú z iných webov na váš web. Po rozkliknutí tohto prehľadu sa dostanete na najčastejšie odkazované stránky, teda stránky svojho webu, na ktoré odkazujú externé stránky. Je tu možné filtrovať podľa:

 • cieľovej stránky
 • prichádzajúcich odkazov,
 • odkazujúcich webov.

Časť o externých odkazoch obsahuje ešte dve časti. Najčastejšie odkazujúce weby a najčastejšie odkazujúce text. V prehľade najčastejšie odkazujúce weby nájdete weby, ktoré na váš web odkazujú. Z pohľadu linkbuildingu je toto zaujímavá informácia. Môžete zistiť, aký obsah na vašich stránkach je pre iné weby zaujímavý a aké veľké je z pohľadu kvantity vaše odkazové portfólio. Bohužiaľ GSC vám nedá podrobnejší prehľad a chýbajú tu najmä kvalitatívne metriky, ale ako základné informácie o externých odkazoch možno použiť aj GSC.

Zaujímavá informácia je aj najčastejšie odkazujúci text. Tu opäť môžete využiť filtráciu a vytvoriť si segmenty, napr. hľadať hlavné biznisové frázy a ich rôzne variácie v rámci odkazujúceho textu.

TIP: Analyzujte si podiel brandových a non-brandových fráz a ich podiel. Odkazový profil z pohľadu odkazujúceho textu, čiže anchor textu by nemal pôsobiť preoptimalizovane, ale mal by byť rozmanitý a diverzifikovaný.

Interné odkazy

Sú to odkazy z vášho webu odkazujúce na váš web. Po rozkliknutí tohto prehľadu sa dostanete na najčastejšie interne odkazované stránky, čo sú stránky vášho webu, na ktoré odkazujú iné stránky vášho webu. Aj tento prehľad má jednoduchú filtráciu, kde je možné si filtrovať podľa vstupnej stránky alebo odkazov. Ak nemáte jednoúrovňovú štruktúru, môžete si tu ľahko filtrovať rôzne segmenty stránok a porovnávať, aký majú počet odkazov. Rovnako tak môžete stránky vyfiltrovať podľa počtu odkazov a zamerať sa napr. na stránky, ktoré sú z pohľadu počtu interných odkazov poddimenzované.

Pracujte s API a Data Štúdiom

Ako som už spomenul v článku, GSC je skvelý tool, ale ešte viac skvelý je, keď si dáta vytiahnete mimo GSC. Prečo to robiť? Najväčším nedostatkom GSC je, že sa dostanete na tisícový limit počtu zobrazených otázok. GSC má síce filtráciu, ale niekedy je jednoducho lepšie použiť Excel alebo Google Tabuľky. Pokiaľ si do Google Tabuliek stiahnete Google Analytics for sheets, tak budete môcť stiahnuť všetky dotazy a pracovať tak s väčším datasetom.

Google Tabuľky alebo Excel vám potom ponúkajú veľa možností, ako sa s dátami za pomoci rôznych vzorcov hrať. Možno si tak ľahko vytvoriť postranné stĺpce, ktoré vám napr. ukážu, či daná metrika v porovnaní s iným obdobím rastie, stagnuje, alebo klesá či o koľko sa daná metrika zlepšila či zhoršila. Navyše k týmto dátam si potom môžete dotiahnuť dáta z ďalších nástrojov, ako napr. GA, Ahrefs alebo Marketing Miner. A keď už sme pri MM, ten má pre GSC extraktor, ktorý je vlastne taký Google Analytics for sheets.

Rád si dáta segmentujem, je to skvelý spôsob, ako mať pod kontrolou napr. hlavné vyhľadávacie vzory brandové či non-brandové výrazy apod. Podstatné je vidieť nejaký vývoj v čase a dáta vyhodnocovať. K tomu vám pomôže spojenie GSC a Google Data Studio (GDS). Pomocou regulárnych výrazov si vytvoríte v GDS nové polia a metriky, ako klinutia, zobrazenie, CTR, môžete dlhodobo sledovať aj pre vami vytvorené segmenty. Prečo to robiť? Pretože jednoducho musíte. V prípade, že váš web má 10 000+ URL, tak je potreba byť v detaile a sledovať biznisovo dôležité segmenty a ich vývoj. Ak budete na dáta pozerať ako na celok, tak vám môže uniknúť napr. chyba v indexácii stránok. Takže segmentujte, robte si individuálne dashboardy a pozerajte sa na dáta v čase.

GSC je pre konzultanta niečo ako skalpel pre lekára, nezaobídete sa bez nej, a ak chcete byť presní v tom, čo robíte, prehlbujte svoje znalosti a snažte sa z GSC dostať viac ako 100%.

07.04.2021

Komentáře