Menu

Interné odkazy

Odkazy v rámci jedného webu nazývame interné odkazy. Môže sa jednať o odkazy z homepage na podstránky a naopak, odkazy medzi jednotlivými podstránkami a podobne. Odkazy majú najčastejšie formu textu alebo obrázku. Odkazy, ktoré odkazujú z jedného webu (e-shopu) na druhý, označujeme ako externé odkazy.