Menu

Prirodzený odkazový profil

Cieľom každého linkbuildera je budovanie prirodzeného odkazového profilu. Vyhľadávače hodnotia okrem kvality jednotlivých odkazov aj kvalitu odkazového profilu ako celku. Weby, ktoré majú výrazne neprirodzený odkazový profil, môžu byť penalizované. Ako teda vyzerá prirodzený odkazový profil? V teoretickej rovine má každý web bez aktívneho linkbuildingu prirodzený odkazový profil. Odkazový profil by nemal obsahovať žiadne umelé vzorce (nadmerné využívanie neprirodzených anchor textov, využívanie len jednej linkbuildingovej techniky, odkazovanie len na malý počet vstupných stránok, vyšší pomer optimalizovaných odkazov/brandových odkazov,…). Všeobecne môžeme teda prirodzený odkazový profil charakterizovať týmito bodmi: neobsahuje jednoduché vzorce linkbuildingu, väčšina odkazov je brandových a neoptimalizovaných, smerujú na Home Page, ale aj na obsahové a produktové stránky. Ďalej je to nízky pomer sitewide odkazov a pestrý zoznam referenčných domén (magazíny, partneri, katalógy, fóra, blogy, spravodajské servery, …).