Menu

Externé odkazy

Odkazy, ktoré odkazujú z webu (napr. e-shop) A na web B, označujeme termínom externé odkazy. Odkazy v rámci jedného webu nazývame interné odkazy. Odkazy môžu mať formu textu, obrázku alebo inú.