Menu

Umelá inteligencia v online marketingu: Riziko alebo príležitosť?

Autor Pavel Bělík Pavel Bělík

Vývoj v oblasti umelej inteligencie (AI) nabral značné tempo. Aby vám neušiel vlak, načrtnem, aké sú príležitosti a riziká spojené s AI. Na konci článku vám tiež poradím, ako sa do vývoja vlastnej umelej inteligencie môžete pustiť ešte dnes.

Čo je to umelá inteligencia?

Umelá inteligencia, označovaná tiež ako AI (z anglického Artificial Intelligence), je inteligencia vykazovaná strojmi. Pod inteligenciou v tomto prípade rozumieme schopnosť samostatne dosiahnuť stanovený cieľ na základe určitých podnetov a vnímania okolitého prostredia. Umelá inteligencia teda napodobňuje ľudskú myseľ, najmä schopnosť učiť sa a riešiť problémy.

Príklad:
Ak by sme mali ilustrovať schopnosti AI na príklade, výborne poslúži súboj v komplexnej strategickej PC hre DotA 2 z augusta 2017. Tvorcovia umelej inteligencie vyzvali jedného z najlepších hráčov spomínanej stratégie na súboj. Umelá inteligencia zakaždým zvíťazila. Ide pritom o oveľa komplikovanejšiu hru ako napríklad šach. Stroj tu totiž nemôže vypočítať všetky cesty, ktorými sa hra môže uberať. Naopak, hru sa musí „prirodzene“ naučiť. Od nuly. Nepozná herné prostredie, ovládanie, nič. Výukový proces prebieha tak, že AI hrá sama proti svojej stále sa zlepšujúcej kópii a snaží sa dosiahnuť víťazstvo, teda stanovený cieľ. Z nuly na najlepšieho hráča sveta sa zvládla umelá inteligencia dostať v priebehu 2 týždňov.

Vy sa tiež môžete stať učiteľom umelej inteligencie a ešte sa pri tom aj pobaviť. Vyskúšajte Quick, Draw! od Googlu.

Umelá inteligencia v online marketingu

Umelá inteligencia však zďaleka neslúži len na porážky profesionálnych hráčov PC hier a rozpoznávanie podivných obrázkov. Jej využitie v praxi sa črtá už teraz. Jedným z najpokročilejších odvetví je v tomto ohľade online marketing. V súčasnosti sú najžiarivejšími príkladmi Google AdWords a takzvaný RankBrain.

Google AdWords už teraz dokáže formou automatizovaného biddingu zlepšovať výkon vašich kampaní. AI totiž dokáže vyhodnotiť, či daný užívateľ, ktorý hľadá produkt, je už pripravený uskutočniť konverziu, alebo stále vyberá. Či už má záujem odísť na dovolenku alebo sa pripravuje na test zo zemepisu. Vďaka týmto približným „znalostiam“, získaným zo správania používateľa, dokáže napr. zvýšiť cenu za kliknutie a dostať vás k používateľovi, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nakúpi. A to všetko vďaka strojovému učeniu.

Ďalším príkladom od Googlu je jeho vyhľadávač. Umelá inteligencia, ktorá stojí za usporiadaním výsledkov vyhľadávania, sa priebežne a neustále učí na ohromnom objeme dát. Usiluje sa pochopiť, čo používateľ vyhľadávacím výrazom myslel a čo je pre neho najrelevantnejšia odpoveď. Dá sa teda prenesene hovoriť o akomsi umelom supermozgu, preto názov RankBrain.

Využitie je však ďaleko širšie, chcelo by sa povedať nekonečné, pozrieme sa preto na ďalšiu príležitosť, ktorú AI prináša.

Príležitosti pre online marketing

Príležitosťou pre online marketérov je komunikácia používateľa s AI typu Google Home alebo Alexa s následným napojením na vyhľadávanie alebo predajcu. Ide najmä o nákupné frázy spojené s opakovanou spotrebou. Chcete si napríklad objednať pizzu. Odkiaľ vám ju AI prvýkrát objedná? Budú pizzerie bidovať? Alebo dôjde k veľkému kontraktu, že cez Google Home vám bude defaultne objednávaná pizza cez určitú franšízu? Otázok sa vynára ďaleko viac, pomocníkom Google Home a Alexa sa ale budeme venovať v samostatnom článku.

Dokážem si tiež predstaviť, že AI bude čoskoro pomocníkom aj pri riešení UX webu. Bude mať informácie o tom, ako sa návštevník po stránke pohybuje, a tieto dáta bude analyzovať a vyhodnocovať efektívnejšie ako človek. Mohlo by ísť o vylepšenie alebo dokonca nahradenie relatívne pomalého A/B testovania.

Veľkou témou roku 2016 boli tzv. chatbots, teda AI komunikujúca cez chat s človekom. Využitie je zrejmé. Napríklad ak máte e-shop a históriu komunikácie vašich zamestnancov s klientmi, stačí robota týmito dátami „nakŕmiť“, a on sa z nich postupne naučí, ako v danom odbore komunikovať a zákazníkovi relevantne poradiť. Ide o potenciálnu revolúciu v CRM.

Ďalšou príležitosťou je uľahčenie v oblasti kreatívnej práce. Už teraz dokáže AI tvoriť základné obrazy, grafiku, dokonca aj hudbu podľa zadania. Zásadnou vecou pre online marketéra bude teda najmä nastaviť (s pomocou AI?) vhodnú stratégiu a následne už len zadať úlohy svojmu umelému pomocníkovi.

Určite sami cítite, že aj táto minca má dve strany a že každé uľahčenie a automatizácia so sebou nesie nepríjemné dôsledky pre tú časť spoločnosti, ktorá sa nezvládne včas prispôsobiť. Pozrime sa preto na hlavné riziká spojené s AI.

Riziká využitia AI v online marketingu

Riziká využitia AI majú dve základné roviny. Tá prvá, časovo bližšia, je socioekonomická. Druhá rovina je existenciálna.

Sociálno-ekonomická rovina sa môže v online marketingu veľmi rýchlo premietnuť v agentúrach zameraných na výkonový marketing a inzerciu najmä v Google AdWords. Už som spomínal automatický bidding a existuje podľa mňa reálna možnosť, že nielen optimalizácia, ale aj tvorba inzerátov bude do veľkej miery automatizovaná. Čo logicky vedie k poklesu potreby ľudskej sily.

To, že zanikne jedno odvetvie z dôvodu zastaranosti, je prirodzený vývoj. Dokonca zdravý vývoj. Čo však robiť vtedy, keď začne AI hromadne nahradzovať väčšinu menej až stredne kvalifikovanej práce? Podľa môjho názoru to pre spoločnosť predstavuje veľké riziko. Pokiaľ nedôjde k výraznej (štátnej/ medzinárodnej) regulácii, nastane skokové prehĺbenie rozdielu medzi chudobnými a bohatými. Kto bude nakupovať výtvory AI, keď bude veľká časť ľudí bez práce? Tu vidím hlavné úskalie exponenciálneho rozvoja umelej inteligencie. Bude kriticky dôležité, ako sa s týmto problémom svet vysporiada.

Existenciálna rovina je pre ľudstvo vzdialenejšia, ale dá sa očakávať, že raz na tento problém skutočne narazíme. Dokážeme kontrolovať umelú inteligenciu, ktorá bude dokonalejšia ako my? Ak sa AI dokáže sama učiť a tvoriť, ako dlho potrvá, než jej zdieľané poznanie nebudeme schopní kontrolovať? Hlavnou osobnosťou, ktorá opakovane upozorňuje na túto hrozbu, je Elon Musk, mozog stojaci za firmami ako PayPal, SpaceX alebo Tesla.

Je jasné, že prínosy môžu byť obrovské, rovnako ako negatívne následky. Môžeme veľa získať i veľa stratiť. Zastaviť pokrok by však pravdepodobne znamenalo koniec civilizácie, preto sa poďme pozrieť, ako vlastné AI vytvoriť.

Ako si môžem vytvoriť vlastnú umelú inteligenciu?

Zdá sa vám to ako sci-fi a myslíte si, že pre malé a stredné firmy sú to nedosiahnuteľné technologické méty? Áno aj nie. Google totiž k dispozícii poskytol svoj vlastný nástroj pre vývoj AI, a to dokonca zadarmo. Má názov TensorFlow a vďaka nemu (a ďalším open-source programom pre AI) si môže svojho AI pomocníka vytvoriť ktokoľvek. Teda ktokoľvek, kto ovláda Python (programovací jazyk). Samozrejme, zídu sa aj ďalšie zručnosti, ale tie sa dajú naučiť za pochodu.

Ak som vás navnadil a chcete si nejakého AI pomocníka vytvoriť už dnes, odporúčam YT kanál Siraja Ravala, kde nájdete jednoduché návody a postupy podané vcelku zábavnou formou. Tak hop! Naskočte! Nech vám neujde vlak.

28.08.2017

Komentáře