Menu

Sociálne siete

Sociálne siete predstavujú webové stránky, ktoré umožňujú registrovaným členom vytvárať si vlastné profily, komunikovať medzi sebou a zdieľať navzájom multimediálne či textové súbory, sledovať obľúbené značky, firmy a množstvo ďalších funkcií. Najväčšou sociálnou sieťou súčasnosti je Facebook. V súčasnosti sa fenomén sociálnych sietí snaží využiť stále viac firiem, ktoré ich využívajú na propagáciu svojej značky, produktu alebo činnosti.