Menu

YouTube

Predstavuje najznámejšiu databázu videí kratšieho charakteru, ktoré sú dostupné online. Nahrávajú ich pritom samotní užívatelia, ktorí si zvolia, či video zverejnia alebo ho ponechajú ako súkromné. Vďaka YouTube si vybudovalo kariéru množstvo ľudí – či už vďaka vysokému počtu prehratí ich videa alebo vytvoreniu vlastného kanálu, ktorý sleduje množstvo iných ľudí. YouTube vďaka svojej popularite a charakteru dlhodobo bojuje s porušovaním autorských práv kvôli kopírovaniu hudby alebo videa. Jedná sa o druhý najväčší vyhľadávač na svete hneď za Google.com.