Menu

Influencer

Influencer marketing je forma internetového marketingu, ktorá sa zameriava predovšetkým na jedincov a mierne odsúva do úzadia cielenie na trh ako celok. Táto stratégia počíta s úlohou jedincov, ktorí disponujú určitým potenciálom ovplyvniť správanie veľkej cieľovej skupiny. Daný influencer môže pre zákazníkov predstavovať symbol veľmi významnej referencie. Influenceri sú väčšinou významní a známi ľudia, ktorí pre časť spoločnosti predstavujú záruku autority. Môže sa teda jednať o politikov, akademikov, vedcov, spisovateľov, novinárov alebo celebrity. Veľký rozvoj influencer marketingu súvisí najmä s rozmachom sociálnych sietí.