Menu

Follow

Follow znamená pokyn vyhľadávaču k sledovaniu určitého odkazu a k predávaniu hodnotenia PageRank. Odkazy s atribútom follow dokážu do značnej miery prinášať odkazovanej stránke popularitu vo vyhľadávačoch. Opakom atribútu Follow je noFollow.