Menu

Milan Fiala

Milan Fiala
Milan sa k online marketingu dostal vlastne náhodou, keďže jeho hlavnou akademickou špecializáciou sú medzinárodné vzťahy. SEO naňho však zapôsobilo tak, že si tento odbor naozaj obľúbil. V súčasnej dobe sa špecializuje prevažne na nemecky hovoriace trhy. Neustále sa snaží vylepšovať v off-page optimalizácii a content marketingu. Vo svojovom voľnom čase rád sleduje politickú komunikáciu v online prostredí, a to predovšetkým na sociálnych sieťach.