Menu

Milan Fiala

Milan Fiala
Milan sa k online marketingu dostal vlastne náhodou, pretože jeho hlavnou akademickou špecializáciou sú medzinárodné vzťahy. SEO na neho ale zapôsobilo natoľko, že si tento obor obľúbil. Rád sleduje politickú komunikáciu v online prostredí, najmä na sociálnych sieťach.