Menu

Analýza odkazového profilu

Analýza odkazového profilu patrí k úvodným činnostiam získavania spätných odkazov (linkbuildingu), ktorá následne ovplyvňuje stanovenie linkbuildingovej stratégie. Analýza sa zameriava komplexne na off-page faktory webu a hodnotí kvalitu, relevanciu, rozmanitosť a prirodzenosť odkazového profilu ako celku. Ďalej hodnotí podobu spätných odkazov, anchor texty, referenčné domény, pomerové hodnoty odkazov (sitewide/text/dofollow/nofollow) a ďalšie metriky. Jej súčasťou by vždy mali byť aj revízie „zlých odkazov“ a odporúčanie na odstránenie, prípadne dištancovanie.