Menu

Hashtag

Za hashtag môžeme považovať akékoľvek slovo, pred ktoré je umiestnený znak „#“ a v súčasnosti sa využíva hlavne na sociálnych sieťach. Takto označená fráza predstavuje vlastne kľúčové slovo, ktoré by malo vyjadrovať tematiku, ku ktorej sa nasledujúci text po hashtagu vzťahuje. Týmto spôsobom je možné veľmi rýchlo vyfiltrovať príspevky na sociálnych sieťach, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej tematike. Pomerne často sa však môžeme stretnúť so záplavou hashtagov, ktoré nezodpovedajú ich pôvodnému účelu, ale užívatelia nimi úplne nahradili sprievodný text.