Menu

Podiel vyhľadávačov Google a Seznam.cz na českom internete

Autor Jaroslav Vidim Jaroslav Vidim

Aktuálne neexistuje žiadne relevantné porovnanie pomeru počtu vyhľadávania v Seznam.cz a Googlu v Českej republike. Google ani Seznam.cz neposkytuje žiadne oficiálne štatistiky. Preto sme sa rozhodli porovnať oba vyhľadávače na základe agentúrnych dát.

Mnoho rokov sa má za to, že pomer medzi podielmi vyhľadávačov Google a Seznam.cz na českom vyhľadávacom trhu je cca pol na pol, resp. že osciluje niekde medzi 45-55 % pre jeden alebo druhý. V odborných kruhoch sa však už dlho neoficiálne špekuluje o tom, že sa pôvodný majoritný podiel Seznam.cz pomaly, ale isto prelieva na stranu Googlu. Rozhodli sme sa preskúmať, či je táto téza pravdivá, ako sa pomer vyvíja v čase a ako sú na tom oba spomínané vyhľadávača aktuálne (2. polovica roka 2016).

Čo sme sledovali?

Vývoj pomeru vyhľadávačov na prirodzené (organické) návštevnosti od začiatku roka 2014 do polovice roka 2016. Špeciálne potom vývoj:

1) celkového pomeru naprieč všetkými zariadeniami (desktopy, mobily, tablety) dohromady
2) pomeru na desktopoch
3) pomeru na mobiloch
4) pomeru na tabletoch
5) pomeru na mobilných zariadeniach (mobily a tablety)

Z dôvodov zachovania objektivity a zohľadnenia trendov sme skúmali vývoj medzi jednotlivými ročnými kvartálmi. Sledovali sme iba vývoj visits z Organic. Vývoj pomeru visitors sme nezohľadňovali. Dá sa však konštatovať, že kopíroval vývoj visits.

Ako sme vyhodnocovali?

Výsledné hodnoty sú priemerom z pomerov vyhľadávačov všetkých jednotlivých klientov. Inak povedané – vzali sme zvlášť pomery jednotlivých vyhľadávačov a tie sme spriemerovali. Tento spôsob vyhodnotenia považujeme za konzistentné, pretože nie je toľko ovplyvňovaný faktormi zmienenými v nasledujúcej kapitole.

Pri vyhodnotení podielov vyhľadávačov zo súčtu absolútnych hodnôt návštevnosti z jednotlivých vyhľadávačov sme dospeli k veľmi podobným záverom. Výsledné hodnoty sa líšili cca o 1-2%.

Vzorka dát

Závery sme vyvodili z porovnania dát takmer 100 českých webov našich klientov s celkovou organickou návštevnosťou v rádoch jednotiek miliónov visits za kvartál. Vzorka je podľa nás už dostatočne reprezentatívna.

Premenné, ktoré mohli ovplyvniť výsledky

 • Samotní klienti
  • veľkosť – vo vzorke dát sú zastúpené malé, stredné aj veľké weby. Ich rozloženie však nie je rovnomerné.
  • rôzne odbory – projekty z oblasti e-commerce aj mimo nej
  • rôzne cieľové skupiny
  • konkurenčnosť prostredia – vysoko aj menej konkurenčné projekty
  • skladba a intenzita jednotlivých marketingových aktivít klientov
 • updatami vyhľadávačov spustené v priebehu sledovaného obdobia (1. 1. 2014 – 30. 6. 2016)
 • stav on-page a off-page faktorov jednotlivých webov na začiatku a v priebehu sledovaného obdobia
 • (SEO) aktivity vykonávané na daných weboch v priebehu sledovaného obdobia
 • ciele, ktoré jednotlivé weby sledujú a ich nastavenie príp. ich zmeny

Zistené závery:

K čomu sme dospeli?
Google a Seznam.cz privádzali z prirodzených výsledkov vyhľadávania na weby našich klientov počas celého sledovaného obdobia dokopy cca 96 a 97 % organickej návštevnosti (visits). Ostatné vyhľadávače (Bing, Yahoo, Yandex …) sa v súčte zaslúžili o zvyšná 3-4 %.

Všetky uvedené hodnoty sú zaokrúhlené na celé čísla bez desatinných miest. Nezaokrúhlené hodnoty nájdete v tabuľke nižšie.

1) Celková organická návštevnosť (mobilné aj organicke zariadenia dohromady):

Kým na začiatku sledovaného obdobia (Q1 / 2014) bol pomer medzi Googlom a Seznam.cz 47:53, na konci sledovaného obdobia (Q2 / 2016) bol tento pomer už 63:37.
Google teda za 2,5 roka narástol zo 47 % na 63 % na úkor Seznam.cz, ktorý naopak klesol z 53 % na 37 %.
Ak by tento trend pokračoval rovnakým tempom aj naďalej, dostane sa Seznam.cz zhruba na konci roka 2022 na nulu – resp. na pomer 100:0 :).

2) Organická návštevnosť z desktopov:

Od začiatku roku 2014 do polovice roku 2016 sa pomer Google vs. Seznam.cz otočil v desktopoch zo 46:54 na 61:39. Podotýkame, že v prospech Googlu.
Google teda narástol o 15 percentuálnych bodov zo 46 % na 61 %. Seznam.cz klesol z 54 % na 39 %.

3) Organická návštevnosť z mobilov:

Od začiatku roku 2014 Google medzi mobilmi posilnil a z pôvodného pomeru 56:44 sa vyšvihol na 69:31.
Google teda narástol o 13 percentuálnych bodov (z 56 % na 69 %) a Seznam.cz spadol zo 44% na 31%.

4) Organická návštevnosť z tabletov:

Kým na začiatku sledovaného obdobia bol pomer medzi Googlom a Seznam.cz 56:44, na jeho konci (v polovici roku 2016) už bol tento pomer 61:39.
Vývoj na tabletoch je teda najpomalší. Google si polepšil a Seznam.cz pohoršil „iba“ o 5 percentuálnych bodov.

5) Mobilné zariadenia (mobilné telefóny a tablety dohromady):

Google posilnil svoju nadvládu v tomto segmente a poskočil z pomeru 56:44 na 67:33.
Došlo teda k zmene o 11 percentuálnych bodov.

Presné hodnoty zaokrúhlené na 1 desatinné miesto zachytáva nasledujúca tabuľka.

A infografika:

infografika-google-vs-seznam

06.10.2016

Komentáře