Menu

Nadpis najvyššej úrovne H1, H2

Nadpisy úrovne H1 a H2 predstavujú dôležitý prvok nielen v štruktúre stránok, ale aj pre orientáciu návštevníka webu. Preto sú dôležité aj pre SEO. Nadpis prvej úrovne, teda nadpis, ktorý sa v HTML kódu označuje ako

, je hlavný nadpis stránky. Na stránke by mal byť iba jeden a pod ním by mali byť zaradené nadpisy ďalších úrovní. Nadpis druhej úrovne, označovaný ako

, sa na stránke môže vyskytovať viackrát. Pod nadpis H2 sa dá zaradiť nadpis tretej úrovne H3 a podobne. Nadpis H1 by mal vždy jasne popisovať, o čom je text na stránke. Nadpisy nižšej úrovne slúžia najčastejšie k rozdeleniu obsahu do logických celkov a pomáhajú používateľom aj robotom sa na stránke lepšie orientovať.