Menu

Spolupráca s eVisions a Nefertitis: Za 9 mesiacov zvýšenie tržieb na takmer 150 % vďaka PPC (CASE STUDY)

Autor Lenka Brejšková Lenka Brejšková

V lete roku 2019 nás kontaktoval majiteľ e-shopu Nefertitis so žiadosťou o PP audit. V drvivej väčšine prípadov audity spracovávame klientom, ktorí nie sú spokojní s výsledkami e-shopu alebo so správou inzertných účtov.

Tento prípad bol odlišný. E-shop predáva, spolupráca je v poriadku, ale už dlhšiu dobu sa snažia o rast a ten sa nedarí. Otázka klienta teda znela: Môžeme ešte rásť? V nasledujúcej case study vám ukážeme, akých fantastických výsledkov sme dosiahli a ako sme ich docielili.

Klientovi sme navrhli, že urobíme Audit PPC kampaniPPC analýzu konkurencie.

Hlavný cieľ analýzy bol jasný, a síce:

 • Zistiť, či existuje potenciál pre navýšenie tržieb.
 • Definovať príležitosti pre rast.
 • Skontrolovať nastavenie PPC kampaní v systémoch Sklik a Google Ads.

Pomocou nástrojov Ahrefs, SEMRush a Collabim sme definovali kľúčových konkurentov, vytvorili prehľad, ktoré kanály konkurenti využívajú, na ktoré kľúčové slová cielia, a odhadli sme rozpočet, ktorý mesačne investujú do platenej reklamy. V spojení s auditom inzertných systémov sme došli k nasledujúcim záverom a odporúčaniam:

 • Konkurencia nemá veľmi prepracované a kvalitné kampane, ale inzeruje na veľké množstvo kľúčových slov, na ktoré e-shop Nefertitis neinzeruje. To znamená, že existuje potenciál pre navýšenie návštevnosti webu z platenej reklamy, a teda aj potenciál pre rast tržieb.
 • Konkurencia cieli na širšiu skupinu kľúčových slov, najmä v prípade náramkov.
 • Analýza vlastných PPC kampaní odhalila nedostatočnú štruktúru kľúčových slov a zlú prácu so zhodami, následne neadekvátnu prácu s vyhľadávacími dotazmi a zbytočné tlmenie kampaní z pohľadu nastavenia rozpočtov.

ŠTART SPOLUPRÁCE

Po dokončení analýz a ďalších konzultácií sme sa s klientom dohodli na dlhodobej spolupráci v rámci správy PPC kampaní. V zásade neexistovali prekážky, ktoré by bránili rastu. Dobre navrhnutý e-shop, spokojní zákazníci, správne nastavené meranie a dobre nastavené účty s históriou. Pripravili sme množstvo nových kampaní, ktoré mali pokryť najdôležitejšie kľúčové slová, a navýšiť tak návštevnosť a tržby pri kľúčových kategóriách.

PRVÁ PREKÁŽKA

Po pár týždňoch spolupráce sme narazili na prvú prekážku. Spustenie nových kampaní vyžadovalo navýšenie rozpočtu, avšak klient mal každý mesiac vytvorený plán investícií, ktorý nezahrnoval test nových kampaní a nebral v úvahu vývoj tržieb.

NAVÝŠENIE ROZPOČTU

Klientovi sme preto navrhli nasledujúce: NEOBMEDZENÝ ROZPOČET, AK BUDÚ KAMPANE SPĹŇAŤ STANOVENÉ KPI (PNO).

Ak chceme navýšiť obrat e-shopu a rozhodneme sa, že by tento nárast mali generovať PPC kampane, je potrebné počítať s navýšením rozpočtu. Samozrejme že samotné navýšenie rozpočtu nezaručuje úspech. Veľmi starostlivo sme sledovali dôležité metriky, aby sme investície alokovali čo najefektívnejšie. Na grafe nižšie je vidieť vývoj konverzného pomeru e-shopu.

PODARILO SA?

Využitím dát z analýzy konkurencie a auditu sa nám za celkové obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 9. 2020 podarilo navýšiť tržby na 149,57 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2019. nebyť komplikácií spojených s pandémiou covidu-19, výsledky by boli určite ešte lepšie. Na grafoch nižšie je vidieť vývoj tržieb v obidvoch rokoch.

Ktoré zmeny sme na e-shope Nefertitis urobili?

 • Vytvorili sme nové kampane a pokryli doposiaľ opomínané kategórie.
 • Optimalizovali sme aktívne kampane (vylúčili sme napríklad kampane cieliace na nerelevantné kľúčové slová a pozastavili tie, ktoré boli z hľadiska slov neefektívne).
 • Navýšili sme rozpočty.
 • Využili sme obsahovú sieť.
 • Začali sme inzerovať na glami.cz.

AKO SME TOHO DOSIAHLI?

S klientom sme sa dohodli na správe 3 inzertných účtov, a síce Sklik, Google Ads a Glami.

1. Sklik

Historicky v tomto systéme fungovali najmä remarketingové kampane. Rozhodli sme sa preto držať sa osvedčených postupov a kampane sme nechali aktívne. Rozpracovali sme ich ale detailnejšie, začlenili do nich chýbajúce kategórie apripravili novú grafiku pre statický remarketing.

Výkon kamapní sa začal zlepšovať každým mesiacom. Postupne sme kampane optimalizovali do bodu, keď sa konverzný pomer začal pohybovať okolo 5 % a PNO medzi 15–18 %.

2. Google Ads

V systéme Google Ads sme sa zamerali najmä na inzerciu do tej doby opomínaných kategórií. Vytvorili sme nové kampane vo vyhľadávacej sieti, Google Nákupoch a otestovali sme kampane v obsahovej sieti, ktoré v účte úplne chýbali (mimo remarketing).

KEY TAKEAWAYS

03.02.2021

Komentáře