Menu

Agentúra vs. freelancer: Koho vybrať na PPC kampane?

Autor Adam Dvořák Adam Dvořák

Ak uvažujete nad zavedením PPC kampaní pre svoju firmu, pravdepodobne premýšľate na tým, či si pre spoluprácu zvoliť freelancera alebo agentúru. Pripravili sme pre vás preto niekoľko bodov, ktoré stoja za zváženie ešte pred tým, ako kohokoľvek na správu PPC reklám zvolíte.

Zároveň malý disclaimer na úvod: Nechceme hádzať všetkých freelancerov ani agentúry do jedného vreca. Na oboch stranách sa môžeme stretnúť s pozitívnymi aj negatívnymi výnimkami.

Komplexita: Ktoré kanály plánujem riešiť?

Jednou z vecí, v ktorých by ste mali mať jasno, je miera komplexity, s ktorou budete teraz alebo v budúcnosti riešiť marketing na internete. Mali by ste vedieť, či vám ide len o správu PPC kampaní alebo budete v budúcnosti riešiť aj SEO, spoluprácu s influencermi, správu sociálnych sietí apod. V prípade spolupráce s agentúrou je totiž ďaleko pravdepodobnejšie, že pre vás bude môcť zaistiť kompletný servis, vrátane vyššie zmienených činností. Je to logické, pretože agentúry majú obvykle niekoľko špecializovaných oddelení, ktoré spolu na komplexných projektoch spolupracujú, a majú tak svoje know-how rozšírené do niekoľkých oblastí a skúsenosti so širokou škálou nástrojov. Samozrejme môžete nájsť aj pár freelancerov, ktorí majú veľmi široký záber, prípadne spolupracujú s niekoľkými ďalšími freelancermi. Pri agentúrach je ale komplexita takmer istotou.

Tvorba podkladov: Budem mať vlastné bannery?

Ďalší bod, ktorý by ste mali mať ujasnený skôr, než sa pustíte do spolupráce na PPC kampaniach, je tvorba a schvaľovanie podkladov. Myslíme tým predovšetkým grafické podklady. Agentúry väčšinou majú na tvorbu bannerov interných grafikov, pri freelancerovi by sme odporúčali overiť si dopredu, či je schopný tvorbu bannerov zaistiť alebo budete dodávať pre obsahovú sieť vlastné bannery. 

To isté platí v prípade záujmov o video kampane. Tu ale nie je pravidlom tvorba videí ani pri agentúrach, videá sú totiž omnoho náročnejšie. A pokaľ budete chcieť kvôli prehľadu nad vonkajšou prezentáciou firmy kontrolovať aj textové inzeráty, odporúčame si to s agentúrou alebo freelancerom tiež dopredu ujasniť.

Zodpovednosť: Kto bude za čo zodpovedať?

Veľký rozdiel medzi agentúrou a freelancerom nastáva v zodpovednosti za kampane. Pri freelancerovi máte jasne danú osobu, ktorá nesie všetku zodpovednosť a nemá možnosť čokoľvek k riešeniu prehodiť na niekoho iného a zodpovednosti sa tak zriecť. Zároveň prehľadne komunikujete len s jedinou osobou. Pri agentúre je bežné, že časť práce má na starosti account manager a časť napríklad špecialista. V priebehu spolupráce s agentúrou teda môže byť nutné komunikovať s viacerými osobami. Záleží ale vždy na dohode a na tom, ako si spoluprácu na začiatku nastavíte.

Závislosť na ľuďoch: Vsadím všetko na jednu kartu?

S vyššie zmieneným bodom je späté aj to, do akej miery ste závislý na jednej osobe. U freelancera je jednoznačné, že ste závislý len na tejto jednej osobe, a keď z akéhokoľvek dôvodu nebude zrazu k dispozícii (dovolenka, choroba, hospitalizácia, …), čakajú na vás nepríjemné komplikácie. V prípade spolupráce s agentúrou máte takmer istotu, že sa vždy nájde osoba, ktorá sa bude o vaše kampane schopná postarať, a vy nebudete musieť komplikovane meniť subjekt, ktorý správu kampaní prevezme. Takýto proces totiž rozhodne nie je žiadna sranda. V agentúre sa projekt interne prevezme veľmi jednoducho so všetkými náležitosťami a máte po starostiach.

Časová dotácia: Koľko času bude na správu kampaní potreba?

Ďalším dôležitým bodom by mohla byť aj časová vyťaženosť freelancera alebo agentúry. Je jasné, že jedna osoba je časom veľmi limitovaná a pokiaľ má freelancer ďalších desať väčších projektov, stojí za zváženie, či nemôže byť takáto spolupráca do budúcna riziková. Veľkú rolu ale samozrejme budú hrať aj ohlasy na daného freelancera.

Pri agentúre záleží predovšetkým na počte ľudí v danom oddelení. Veľký počet špecialistov v agentúre môže svedčiť o určitej odbornosti, menšie agentúrne tými môžu byť naopak zase viac obratné a rýchlejšie sa prispôsobovať potrebným zmenám.

Odbornosť: Ako poznám, že PPC špecialista svojej práci rozumie?

Dôležitým faktorom je vyššie zmienená odbornosť. Tu nie je možné poskytnúť objektívne porovnanie, či sa vyššia odbornosť vyskytuje skôr pri freelanceroch alebo pri agentúrach. Škála odbornosti je vysoká na oboch stranách, záleží skôr na výbere daného subjektu.

Ak ste laici, tak samozrejme nie ste príliš schopní pred štartom spolupráce odbornosť poznať. Pomôže vám ísť naozaj po detailoch a po dôvodoch daných odporúčaní. V momente, kedy sa budete pýtať, prečo vám agentúra alebo freelancer odporúčajú určité aktivity, aký je ich zmysel a aký pre vás budú mať prínos, získate aspoň orientačnú predstavu o tom, či je pre vás ponuka zmysluplná a opiera sa o odborné znalosti. Ďalším znakom odbornosti môžu byť aj činnosti, ktoré vám PPC špecialista navrhne pre typ vašej firmy a nie sú aplikovateľné plošne pre akýkoľvek ďalší typ spoločnosti.

Cena: Na koľko ma PPC kampane vyjdú? 

Jednu z najdôležitejším tém, cenu, uvádzame zámerne až na konci článku. Tu je totiž naozaj ťažké porovnávať. Všeobecne možno povedať, že väčšina agentúr má hodinovú sadzbu vyššiu než freelancer. Určite je ale možné naraziť aj na agentúru, ktorá bude mať hodinovú sadzbu do 1 000 korún, a zároveň aj na niekoľko špičkových odborníkov na voľnej nohe, ktorí budú mať hodinovú sadzbu naopak omnoho vyššiu. 

Pomohli vám vyššie uvedené body s rozhodovaním? Chýba vám na zozname iné zásadné kritérium výberu partnera pre budúcu spoluprácu na PPC kampaniach? Podeľte sa o svoje skúsenosti v komentároch alebo na Facebooku.

20.05.2019

Komentáře