Menu

CPC

CPC (Cost-Per-Click), alebo cena za preklik, označuje v oblasti PPC reklamy čiastku, ktorú inzerent zaplatil za jedno kliknutie na jeho reklamu. Táto čiastka nie je vopred pevne stanovená, inzerent môže určiť len tzv. bid, teda ponuku, koľko maximálne je ochotný za preklik zaplatiť. Výsledná cena prekliku potom vyjde z aukcie medzi inzerentmi cieliacimi na rovnaké kľúčové slovo, kde hrajú hlavnú úlohu práve bidy a tzv. skóre reklamnej kvality. To je určené relevanciou reklamy k vyhľadávanému výrazu, výkonnosťou reklamy v minulosti a mnohými ďalšími faktormi.