Menu

Keyword stuffing

Keyword stuffing, alebo tapetovanie kľúčovými slovami, je zakázaná SEO praktika, ktorá využíva neprirodzene hustú koncentráciu kľúčových slov alebo čísiel na stránke. Jeho účelom je manipulácia s hodnotením vo výsledkoch vyhľadávania. Kľúčové slová sa v texte neprirodzene často opakujú alebo sa vyskytujú v zozname alebo skupinách (telefónne čísla alebo zoznamy miest a štátov). Takéto preoptimalizovanie vyhľadávače penalizujú.