Menu

Trust Rank

Google hodnotí dôveryhodnosť webov takzvaným Trust Rankom. Inými slovami, Google priradzuje alebo hodnotí kvalitu a dôveryhodnosť webových stránok podľa špecifických parametrov a priradzuje im určité skóre. Podľa tohto skóre potom rozhodne, ako sa bude daný web zobrazovať vo vyhľadávaní. Medzi podstatné parametre, podľa ktorých vyhľadávače hodnotia dôveryhodnosť webu patrí predovšetkým obsah a odkazový profil webových stránok.