Menu

Textový inzerát

Textový inzerát je základným reklamným formátom vo vyhľadávacej sieti PPC systémov, zobrazuje sa teda nad neplatenými výsledkami vyhľadávania Googlu alebo Seznamu, prípadne ďalších vyhľadávačov. Má pevne stanovenú štruktúru (titulok, popisy, URL adresy) s obmedzeným počtom znakov. Môže byť obohatený o tzv. rozšírenie, čo sú dodatočné informácie uvádzajúce napríklad telefónne číslo, lokalitu, odkazy na konkrétne stránky webu a podobne.