Menu

Preoptimalizácia

Termín preoptimalizácia vychádza z anglického výrazu „over-optimizing“, ktorým sa označuje prehnaná miera optimalizácie webu pre vyhľadávače. Konkrétne ukážky, ako si vyhľadávače takú stránku predstavujú, pochopiteľne neexistujú. Možnosti preoptimalizácie webu vychádzajú z dvoch hlavných oblastí SEO – teda on-page optimalizácie a off-page optimalizácie. Ak hovoríme o on-page optimalizácii, máme na mysli využívanie identických kľúčových fráz na miestach, ktoré nesú hlavnú váhu pri hodnotení webu vyhľadávačom, teda URL, titulky, nadpisy, texty alebo interné odkazy. V prípade off-page preoptimalizácie sa jedná o využívanie iba málo druhov spätných odkazov, zacielených na málo kľúčových slov. Ak vyhľadávač usúdi, že web využíva tieto spôsoby, môže sa rozhodnúť pre penalizáciu. Je dobré preto k všetkým technikám pristupovať prirodzene.