Menu

Anchor text

Anchor text, alebo text odkazu, je určité slovo ale textový reťazec, ktorý odkazuje na konkrétnu entitu na internete. Užívateľ by mal vďaka anchor textu získať základný prehľad, na aký obsah sa pomocou odkazu dostane. Anchor text nemusí odkazovať iba na internetovú stránku, ale aj na súbory, obrázky, videá a podobne.