Menu

Výmena odkazov

Výmena odkazov je linkbuildingová technika založená na recipročnej výmene textových odkazov (alebo obrázkových log) medzi dvoma alebo viacerými webmi. Tieto odkazy bývajú často umiestnené na samotnej stránke, ktorá obsahuje často aj stovky ďalších odkazov. V súčasnosti a jedná o veľmi neefektívnu (ako časovo, tak z hľadiska SEO) a zbytočnú linkbuildingovú činnosť a jej hromadné využívanie môže mať negatívne dôsledky pre web. Často vedie k penalizácii.